Information rörande riktad emission om 1,5 MKR

Deltagande i den riktade emission som styrelsen i Safe at Sea AB beslutade om att genomföra den 14 november 2019.

De som avser teckna aktier i emissionen är: Ulf Jacobsson, Mats Jämterud, Thomas Johannesson, Michal Dohnal, Martin Norlin, Bo Gustavsson, Christer Pettersson.

Styrelseledamöter som avser teckna aktier i emissionen är (Namn/antal aktier): Hans Bergenheim/75 000, Patrik Gustavsson/25 000, Kaj Lehtovaara/75 000, Henrik Hartman/25 000.

För mer informatin vänligen kontakta:

Henrik Hartman                                   

Telefon +46 (0)303-23 07 00
henrik.hartman@safeatsea.se

Denna information är sådan information som Safe at Sea AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 16 december 2019.

Safe at Sea AB tillverkar, utvecklar och säljer lätta, flexibla och kostnadseffektiva sjösäkerhetssystem. Dessa system bidrar till att rädda liv och effektivisera maritim SAR-verksamhet (Search and Rescue) och är förmodligen de effektivaste systemen i världen för att rädda nödställda personer ur vattnet. Systemen innefattar utrustning, utvecklade arbetsmetoder och tillhörande utbildning. Basen i Safe at Seas utbud är RescueRunner, SafeRunner, FireRunner och GuardRunner. Safe at Seas aktie är listad på Spotlight Stockmarket.

Prenumerera

Dokument & länkar