Mandal Røde Kors Hjelpekorps utökar sin flotta av RescueRunners

Mandal Røde Kors Hjelpekorps beställer ett RescueRunner-system och utökar sin kapacitet inom vattenräddning. 

Mandal Røde Kors Hjelpekorps är en räddningsstation i södra Norge med frivilligpersonal. Den operativa miljön kräver en robust räddningsbåt vilket föranledde deras val av RescueRunner-systemet. Man har varit mycket nöjd med sina tidigare två RescueRunner-system och har nu valt att investera i ytterligare en båt.

”Att Mandal Røde Kors Hjelpekorps väljer att investera i en tredje RescueRunner för sök- och räddningsoperationer är mycket glädjande för oss. Vi önskar dem lycka till och hoppas att de blir lika nöjda med sitt nya RescueRunner-system” säger Henrik Hartman, CEO på Safe at Sea AB (publ).

RescueRunner-systemet kommer att levereras under Q1 2022.

Ordervärde är cirka SEK 345.000

Denna information är sådan som Safe at Sea är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2021-12-10 12:59 CET.

För mer information vänligen kontakta:

Henrik Hartman                                   

Telefon +46 (0)303-23 07 00
henrik.hartman@safeatsea.se

Safe at Sea AB tillverkar, utvecklar och säljer lätta, flexibla och kostnadseffektiva sjösäkerhetssystem. Dessa system bidrar till att rädda liv och effektivisera maritim SAR-verksamhet (Search and Rescue) och är förmodligen de effektivaste systemen i världen för att rädda nödställda personer ur vattnet. Systemen innefattar utrustning, utvecklade arbetsmetoder och tillhörande utbildning. Basen i Safe at Seas utbud är RescueRunner, SafeRunner, FireRunner och GuardRunner. Safe at Seas aktie är listad på Spotlight Stockmarket.

Taggar:

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar