Riktad Emission om 3,5 MKR är fulltecknad.

Report this content

Den riktade emission som styrelsen i Safe at Sea AB beslutade om att genomföra den 14 november 2019, är fulltecknad.

Riktad Emission om 3,5 MKR är fulltecknad. 

Den riktade emission som styrelsen i Safe at Sea AB beslutade om att genomföra den 14 november 2019, är fulltecknad.

De som har tecknat aktier i emissionen är (Namn/antal aktier): Martin Bengtsson/150 000, Christian Berger/550 000, Pontus Berger/100 000, Andreas Björklund/250 000, Patric Blomdahl/300 000, Jimmie Landermann/350 000, Christian Månsson/150 000, Jens Olsson/300 000, Magnus Olsson/250 000, Mathias Semmelhofer/100 000, Joakim Svahn/250 000, Fredrik Valfridsson/100 000, Per Vasilis/400 000 och Fredrik Åhlander/250 000.

Den riktade emissionen har genomförts inom styrelsens bemyndigande från bolagsstämman som avhölls den 23 maj 2019 och omfattar 3 500 000 nya aktier vilket ökar Bolagets aktiekapital med 2 625 000 SEK. Emissionskursen fastställdes av styrelsen till ett marknadsmässigt belopp om 1,00 SEK per aktie. Bolaget tillförs 3 500 000 SEK i emissionslikvid, före uppskattade emissionskostnader om cirka 300 000 SEK.

För mer informatin vänligen kontakta:

Henrik Harman                                   

Telefon +46 (0)303-23 07 00
henrik.hartman@safeatsea.se

Denna information är sådan information som Safe at Sea AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 18 november 2019.

Safe at Sea AB tillverkar, utvecklar och säljer lätta, flexibla och kostnadseffektiva sjösäkerhetssystem. Dessa system bidrar till att rädda liv och effektivisera maritim SAR-verksamhet (Search and Rescue) och är förmodligen de effektivaste systemen i världen för att rädda nödställda personer ur vattnet. Systemen innefattar utrustning, utvecklade arbetsmetoder och tillhörande utbildning. Basen i Safe at Seas utbud är RescueRunner, SafeRunner, FireRunner och GuardRunner. Safe at Seas aktie är listad på Spotlight Stockmarket.

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar