Sjöräddningssällskapet (SSRS) utökar sin flotta med ytterligare ett RescueRunner-system

Report this content

SSRS har mottagit en donation för beställning av ytterligare ett RescueRunner-system som ska tas i bruk under sommaren 2021.

SSRS har tidigare i år beställt två RescueRunner-system och det är den organisation i världen som har flest RescueRunners i drift. Deras RescueRunners är utspridda på deras 73 räddningsstationer i Sverige och några av dem har nu varit i drift i över 10 år. SSRS utvecklade en gång i tiden RescueRunner-systemet med hjälp av designern Fredrik Falkman,som var den som gave RescueRunnern alla dess helt unika egenskaper.

”Det är fantastiska nyheter att SSRS nu väljer att beställa sitt för året tredje båtsystem och vi hoppas att även denna båt blir ett värdefullt verktyg för den mottagande sjöräddningsstationen och alla deras medlemmar.”, säger Henrik Hartman, VD på Safe at Sea AB (publ).

Båten kommer att levereras i Q2 2021.

Ordervärde: ca. 338 000 SEK

Denna information är sådan information som Safe at Sea AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 12 Mars 2021.

För mer information, kontakta gärna  

Henrik Hartman
CEO
henrik.hartman@safeatsea.se

Safe at Sea AB tillverkar, utvecklar och säljer lätta, flexibla och kostnadseffektiva sjösäkerhetssystem. Dessa system bidrar till att rädda liv och effektivisera maritim SAR-verksamhet (Search and Rescue) och är förmodligen de effektivaste systemen i världen för att rädda nödställda personer ur vattnet. Systemen innefattar utrustning, utvecklade arbetsmetoder och tillhörande utbildning. Basen i Safe at Seas utbud är RescueRunner, SafeRunner, FireRunner och GuardRunner. Safe at Seas aktie är listad på Spotlight Stockmarket.

Prenumerera

Media

Media