Sjöräddningssällskapet (SSRS) utökar sin flotta med ytterligare ett RescueRunner-system

Report this content

SSRS har mottagit en donation för beställning av ytterligare ett RescueRunner-system som ska tas i bruk under sommaren 2021.

SSRS har tidigare i år beställt tre RescueRunner-system och det är den organisation i världen som har flest RescueRunners i drift. Deras RescueRunners är utspridda på deras 73 räddningsstationer i Sverige och några av dem har nu varit i drift i över 10 år. SSRS utvecklade en gång i tiden RescueRunner-systemet med hjälp av designern Fredrik Falkman,som var den som gav RescueRunnern alla dess helt unika egenskaper.

”Vi är stolta och glada över att SSRS nu väljer att beställa sitt för året fjärde båtsystem och vi hoppas att även denna båt blir ett värdefullt verktyg för den mottagande sjöräddningsstationen och alla deras medlemmar.”, säger Kaj Lehtovaara,  Safe at Sea AB (publ).

Båten kommer att levereras i Q2 2021.

Ordervärde: ca. 338 000 SEK
 

Kaj Lehtovaara
Senior Executive
kaj.lehtovaara@safeatsea.se

Safe at Sea AB tillverkar, utvecklar och säljer lätta, flexibla och kostnadseffektiva sjösäkerhetssystem. Dessa system bidrar till att rädda liv och effektivisera maritim SAR-verksamhet (Search and Rescue) och är förmodligen de effektivaste systemen i världen för att rädda nödställda personer ur vattnet. Systemen innefattar utrustning, utvecklade arbetsmetoder och tillhörande utbildning. Basen i Safe at Seas utbud är RescueRunner, SafeRunner, FireRunner och GuardRunner. Safe at Seas aktie är listad på Spotlight Stockmarket.

Denna information är sådan som Safe at Sea är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2021-04-23 13:22 CET.

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar