Svenska Sjöräddningssällskapet (SSRS) investerar i ännu en RescueRunner

Report this content

Efter att ha emottagit en donation beställer nu SSRS ytterligare en RescueRunner till sin flotta. Båten kommer att doneras till en station på Västkusten av Sverige och tas i bruk under sommaren 2021.

Vi är mycket glada att ha emottagit en order på ytterligare en RescueRunner för leverans till Svenska Sjöräddningsällskapet. De har sedan tidigare imponerande femtiofyra (54) RescueRunners i bruk och har under årens lopp haft totalt sjuttiotre (73) RescueRunners i sin flotta. Just denna båt kommer att doneras till en station på Västkusten av Sverige och vara till stor hjälp för SSRS nu när båtlivet och båtägandet ökat så enormt sista åren. Vi är otroligt tacksamma för det fina samarbetet vi har med SSRS. De är vår närmsta partner inom många områden och de är inte minst vår "super-user" när det gäller produktutveckling säger Kaj Lehtovaara, Grundare och Senior Executive på Safe at Sea AB (publ).

Båten kommer att levereras i Q2 2021

Order värde: 299 000 SEK

Denna information är sådan information som Safe at Sea AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 19 Januari 2021.

Kaj Lehtovaara
Company Founder / Senior Executive
+46 (0)303-23 07 10
kaj@safeatsea.se

Safe at Sea AB tillverkar, utvecklar och säljer lätta, flexibla och kostnadseffektiva sjösäkerhetssystem. Dessa system bidrar till att rädda liv och effektivisera maritim SAR-verksamhet (Search and Rescue) och är förmodligen de effektivaste systemen i världen för att rädda nödställda personer ur vattnet. Systemen innefattar utrustning, utvecklade arbetsmetoder och tillhörande utbildning. Basen i Safe at Seas utbud är RescueRunner, SafeRunner, FireRunner och GuardRunner. Safe at Seas aktie är listad på Spotlight Stockmarket.

Prenumerera

Media

Media