Ytterligare en RescueRunner doneras till Svenska Sjöräddningssällskapet (SSRS)

Svenska Sjöräddningssällskapet har nyligen fått motta en donation där donatorn väljer att donera just en RescueRunner

SRRS har redan sen tidigare ett stort antal RescueRunners och var också de som en gång i tiden uppfann den. Man såg ett behov av att utöka sin flotta med en mindre båttyp som kunde ta sig in i grunda, utmanande vatten och områden där de större sjöräddningsbåtarna inte kunde komma till och den har kommit att bli ett viktigt komplement till resten av båttyperna SSRS använder. Värdet är 365 000 kronor.

"Vi är självfallet mycket glada och stolta över att SSRS nu får möjlighet att utöka sin fantastiska verksamhet med hjälp av ytterligare en av våra båtar" säger Henrik Hartman, VD på Safe at Sea AB (publ).

Denna information är sådan information som Safe at Sea AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmiss-bruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 11 Juli 2019.  

Svenska Sjrddningssllskapet

För mer informatin vänligen kontakta: 

Henrik Harman                                    

Telefon +46 (0)303-23 07 00
henrik.hartman@safeatsea.se 

Safe at Sea AB tillverkar, utvecklar och säljer lätta, flexibla och kostnadseffektiva sjösäkerhetssystem. Dessa system bidrar till att rädda liv och effektivisera maritim SAR-verksamhet (Search and Rescue) och är förmodligen de effektivaste systemen i världen för att rädda nödställda personer ur vattnet. Systemen innefattar utrustning, utvecklade arbetsmetoder och tillhörande utbildning. Basen i Safe at Seas utbud är RescueRunner, SafeRunner, FireRunner och GuardRunner. Safe at Seas aktie är listad på Spotlight Stockmarket. 

Om oss

Safe at Sea are specialists in developing, manufacturing and customizing safety systems and personal equipment for SAR operations. Our flagship is the RescueRunner, originally developed by the Swedish Sea Rescue Society. The RescueRunner is the most efficient way to safely rescue a person in water.

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar