Kommuniké från extra bolagsstämma i Safe Lane Gaming AB 2021-10-04

Report this content

Idag höll Safe Lane Gaming AB extra bolagsstämma där det enhälligt beslutades om följande:

- Beslut om företrädesemission 

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att genomföra en företrädesemission om ca 105,8 MSEK. Villkoren i företrädesemissionen innebär att en gammal aktie berättigar till en uniträtt. 24 uniträtter berättigar till teckning av en unit för 1,30 kronor. Varje unit består av tio nya B-aktier, två vederlagsfria teckningsoptioner TO1 och två vederlagsfria teckningsoptioner TO2. Teckningskursen motsvarar därmed 13 öre per aktie.

- Beslut om riktad emission 

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att genomföra en riktad nyemission av totalt 150 miljoner teckningsoptioner TO1 och totalt 200 miljoner teckningsoptioner TO2 till Formue Nord, Modelio Equity och Lubrica Equity.

Styrelsens fullständiga förslag har tidigare publicerats och finns tillgängliga på bolagets webbplats.

För mer information, kontakta Bolaget på:
Jesper Nord
Telefon: +46 733 291329
ir@safelanegaming.com
www.safelanegaming.com

Safe Lane Gaming AB (SLG)
SLGs affärside är att vara förvärvsintensivt bolag inom spelindustrin. Bolaget utvecklar, förvärvar och förvaltar spel för samtliga plattformar tillgängliga för allmänheten.


 

Prenumerera

Dokument & länkar