Safe Lane Gaming - uppdaterar avseende av ev. betalning av tilläggsköpeskilling till säljare av Raktespel

Report this content

SLG kommunicerade 2021-03-28 förvärvet av Raketspel Interaction AB. Slutbetalning av eventuell tilläggsköpeskilling som ska betalas för verksamhetsåren 2021-2022 om fastställda mål uppnås. Betalning för detta ska ske med fördelningen aktier 40% och kontant 60% (tidigare kommunicerat kontakt 40% och aktier 60%).

Tidigare kommunicerat pressmeddelande avseende förvärv här

För mer information, kontakta Bolaget på:
Jesper Nord
Telefon: +46 733 291329
ir@safelanegaming.com
www.safelanegaming.com

Safe Lane Gaming AB (SLG)

SLGs affärside är att vara förvärvsintensivt bolag inom spelindustrin. Bolaget utvecklar, förvärvar och förvaltar spel för samtliga plattformar tillgängliga för allmänheten. Bolaget har sitt säte och huvudkontor i Stockholm. Läs mer på www.safelanegameing.com

Viktig information
Styrelsen för SLG bedömer att ovan lämnad information ej är av kurspåverkande karaktär men att det alltjämt är av intresse och därför offentliggör informationen till bolagets intressenter.

Prenumerera

Dokument & länkar