Safello Group AB förvärvar 100 procent av Rational Money AB

Report this content

Safello Group AB (“Safello” eller “Bolaget”) har idag ingått ett avtal om att förvärva 100 procent av aktierna i Rational Money AB (”Bitcoin.se”) som äger och driver utbildningshemsidan www.bitcoin.se för en köpeskilling om 8 750 000 kronor, att betalas delvis i kontanter och delvis i form av aktier i Safello. Bitcoin.se förväntas bidra med ytterligare exponering och utbildning av den svenska marknaden. Förvärcet är i linje med Safellos strategi framöver att genomföra kompletterande förvärv för att skapa en starkare marknadsposition.

Köpeskillingen betalas delvis genom nyemission av 500 000 stamaktier i Safello, motsvarande ett värde om 6 750 000 kronor (”Vederlagsaktierna”), och delvis genom en kontantbetalning uppgående till 2 000 000 kronor.

Förvärvet kommer efter en framgångsrik samarbetsperiod mellan Safello och Bitcoin.se, där den senare har använt Safellos Partner Widget-produkt. Bitcoin.se bidrog till att affärer genererade cirka 14% av Safellos omsättning under de senaste sex månaderna; september 2020 till februari 2021.

”David förtjänar all beröm för det fantastiska företaget som han har byggt. Vi är glada över att ytterligare stärka vår position på den svenska marknaden. Förvärvet av Bitcoin.se skapar nya tillväxtmöjligheter och fungerar som en första byggsten i vårt arbete att sprida kunskap till nästa generation av kryptoanvändare, säger Frank Schuil, VD och medgrundare av Safello.

Vederlagsaktierna emitteras till ett pris om 13,50 kronor, vilket motsvarar samma pris per aktie som Bolaget har för avsikt att erbjuda i samband med Bolagets planerade IPO på Nasdaq First North Growth Market under Q2 2021. Till följd av emissionen av Vederlagsaktierna kommer antalet aktier och röster i Bolaget att öka med 500 000 och Bolagets aktiekapital att öka med 25 000 kronor.

Efter förvärvets genomförande kommer säljaren av Bitcoin.se, Irrational Software AB, att inneha omkring 2,87 procent av de utestående aktierna och rösterna i Safello. 100 procent av Vederlagsaktierna kommer att vara föremål för en tolvmånaders lock-up, från och med första dag för handel på Nasdaq First North Growth Market. 50 procent av Vederlagsaktierna kommer efter de första tolv månaderna att vara föremål för ytterligare en tremånaders lock-up och 25 procent av Vederlagsaktierna kommer vara föremål för ytterligare en tremånaders lock-up utöver nyssnämnda tremånadersperioden.

Rådgivare
Advokatfirman Schjødt tillsammans med Kassai Law agerar legal rådgivare till Safello i samband med transaktionen.

För mer information, vänligen kontakta:
Frank Schuil, medgrundare och vd Safello, press@safello.com

Certified Adviser
Corpura Fondkommission AB, info@corpura.se, +46 722 52 34 51

Safello är en prisbelönt mäklartjänst av kryptovalutor. Bolaget består av 15 medarbetare med huvudkontor i Stockholm. Safello erbjuder ett säkert sätt att köpa och sälja kryptovalutor i sömlösa transaktioner och marknadsledande hastigheter. Safello är reglerat av Finansinspektionen sedan 2013.

Prenumerera

Dokument & länkar