Safello har slutfört förvärvet av Bitcoin.se

Report this content

Safello Group AB (“Safello” eller “Bolaget”) har idag slutfört förvärvet av 100 procent av aktierna i Rational Money AB (”Bitcoin.se”), som offentliggjordes den 29 mars 2021. Rational Money AB äger och driver utbildningshemsidan www.bitcoin.se.

Safello har betalat 2 000 000 kronor i kontanter till säljaren av Bitcoin.se, Irrational Money AB (”Säljaren”), samt beslutat om en nyemission av 500 000 stamaktier i Safello (”Vederlagsaktierna”) till Säljaren, motsvarande ett värde om 6 750 000 kronor (baserat på en teckningskurs om 13,50 kronor vilket är samma pris per aktie som Bolaget har för avsikt att erbjuda i samband med Bolagets planerade IPO på Nasdaq First North Growth Market under Q2 2021).

Till följd av emissionen av Vederlagsaktierna kommer antalet aktier och röster i Bolaget att öka med 500 000 och Bolagets aktiekapital att öka med 25 000 kronor.

Genom förvärvets genomförande innehar Säljaren omkring 2,87 procent av de utestående aktierna och rösterna i Safello. 100 procent av Vederlagsaktierna kommer att vara föremål för en tolvmånaders lock-up, från och med första dag för handel på Nasdaq First North Growth Market. 50 procent av Vederlagsaktierna kommer efter de första tolv månaderna att vara föremål för ytterligare en tremånaders lock-up och 25 procent av Vederlagsaktierna kommer vara föremål för ytterligare en tremånaders lock-up utöver nyssnämnda tremånadersperioden.  

Rådgivare
Advokatfirman Schjødt tillsammans med Kassai Law agerar legal rådgivare till Safello i samband med transaktionen. Lundberg & Associates agerar legal rådgivare till Säljaren.

 
För mer information, vänligen kontakta:
Frank Schuil, medgrundare och vd Safello, press@safello.com

Certified Adviser
Corpura Fondkommission AB, info@corpura.se, +46 722 52 34 51

Safello är en prisbelönt mäklartjänst av kryptovalutor. Bolaget består av 15 medarbetare med huvudkontor i Stockholm. Safello erbjuder ett säkert sätt att köpa och sälja kryptovalutor i sömlösa transaktioner och marknadsledande hastigheter. Safello är reglerat av Finansinspektionen sedan 2013.

Prenumerera

Dokument & länkar