Safello publicerar delårsrapport för Q3 2021

Report this content

Stockholm den 29 oktober 2021 | Idag publicerar Safello Group AB (“Safello”) bolagets delårsrapport för tredje kvartalet 2021. Delårsrapporten finns tillgänglig på safello.com/ir. Det tredje kvartalet 2021 visade en ökning av nettoomsättningen på +80% jämfört med samma period 2020. Nettoomsättningen uppgick till 146,1 MSEK (81,0). Bruttoresultatet var 8,3 MSEK (3,9), en uppgång på +111%. Nedan följer en sammanfattning av rapporten.

Sammanfattning av tredje kvartalet (juli-september 2021) 

 • Nettoomsättningen ökade med +80% jämfört med det tredje kvartalet 2020 och uppgick till 146,1 MSEK (81,0). 
 • Bruttoresultatet ökade med +111% och uppgick till 8,3 MSEK (3,9).
 • Rörelseresultat före av- och nedskrivningar (EBITDA) uppgick till -1,5 MSEK (1,1).
 • Rörelseresultatet uppgick till -2,5 MSEK (0,6).
 • Nettoresultatet uppgick till -2,5 MSEK (0,6). 
 • Resultat per aktie (baserat på 20 449 600 aktier) uppgick till -0,12 kronor.
 • Antalet exekverade ordrar ökade med +31% och uppgick till 53 827 (41 036).

Sammanfattning av de första nio månaderna (januari-september 2021) 

 • Nettoomsättningen ökade med +160% jämfört med de första nio månaderna 2020 och uppgick till 542,9 MSEK (208,5). 
 • Bruttoresultatet ökade med +188% och uppgick till 28,0 MSEK (9,7).
 • Rörelseresultat före av- och nedskrivningar (EBITDA) uppgick till -5,0 MSEK (1,2).
 • Rörelseresultatet uppgick till -7,5 MSEK (-0,3).
 • Nettoresultatet uppgick till -7,6 MSEK (-0,3). 
 • Resultat per aktie (baserat på 20 449 600 aktier) uppgick till -0,37 kronor.
 • Antalet exekverade ordrar ökade med +43% och uppgick till 170 888 (119 135).

Väsentliga händelser under kvartalet

 • Den 5 juli lanserade Safello ett betaprogram för “Safello Subscription”, en kommande spartjänst som möjliggör regelbundna och automatiserade köp av kryptovalutor. Betaprogrammet öppnade för beta-testning den 24 augusti och lanseringen är planerad till andra halvåret 2021.
 • Safello meddelade den 12 augusti att bolaget ingått ett avtal med Fireblocks, en säkerhetsplattform för kryptovalutor och digitala tillgångar. Avtalet innebar att Safello fick tillgång till Fireblocks plånboksinfrastruktur för att stödja införandet av en digital plånbok. 
 • Den 25 augusti bemyndigade styrelsen Safellos ledning att öka Safellos innehav av kryptovaluta. Kryptovaluta motsvarande 10 MSEK förvärvades fram till kvartalets utgång.
 • Den 30 augusti påbörjade Safello beta-test av Safello Wallet. Den 27 september utökades betaprogrammet till att omfatta utvalda kunder.

Väsentliga händelser efter kvartalets utgång

 • Den 5 oktober lanserades Safello Wallet, som möjliggör förvaring av kryptovaluta hos Safello. Lanseringen förenklar köp och försäljningsprocessen för slutanvändaren, och behovet av en egenförvaltad fysisk eller elektronisk plånbok elimineras.
 • Den 11 oktober annonserade Safello en sänkning av de högsta transaktionsavgifterna från 7% till 5% för att sänka tröskeln så att fler kunder ska kunna pröva Safellos produkter. 
 • Den 18 oktober lanserades Safellos första nationella marknadsföringskampanj “Make crypto boring”, i syfte att bygga förtroende för varumärket och i förlängningen attrahera fler kunder till Safello.

Kommentar från Frank Schuil, VD och medgrundare av Safello:

“Trots den årliga svenska sommarstiltjen så hade vi +80% i nettoomsättningstillväxt jämfört med samma kvartal förra året och vi såg en tydlig uppgång i volymerna i september. Vi har tagit viktiga steg i vår strävan att gå från att vara svensk marknadsledare till att bli den dominerande aktören på marknaden. Det första steget var lanseringen av Safello Wallet som gör att vi som första företag på den svenska marknaden kan erbjuda en sömlös one-stop-shop-upplevelse till krypto med BankID, Swish och förvaring. Det andra steget var att permanent sänka våra avgifter till en långsiktigt hållbar nivå samtidigt som vi införde minimiavgifter för att skydda marginalerna. Slutligen har vi lanserat vår första marknadsföringskampanj för att attrahera en bredare publik och bygga varumärkeskännedom. Vi har ett växande team med talanger från både fintechbolag och finansiella institutioner och vi fortsätter att bygga ett team med olika kulturell bakgrund och jämn könsfördelning, och strävar efter att vara marknadsledare även där.”

Av miljö- och kostnadsskäl har Safello Group AB beslutat att inte skriva ut rapporten. En utskrift kan distribueras till aktieägarna på begäran.

###

Denna information är sådan som Safello Group AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 29 oktober 2021.

För mer information, vänligen kontakta
Johan Edin, CFO, ir@safello.com

Certified Adviser
Corpura Fondkommission AB, info@corpura.se, +46 722 52 34 51

Safello är en prisbelönt mäklartjänst av kryptovalutor. Bolaget erbjuder ett säkert sätt att köpa och sälja kryptovalutor i sömlösa transaktioner och marknadsledande hastigheter. Safello är registrerat som en finansiell institution vid Finansinspektionen sedan 2013