Safello sänker transaktionsavgifterna

Report this content

Stockholm den 11 oktober 2021 | Svenska fintechbolaget Safello meddelade idag en sänkning av avgifterna för köp av kryptovalutor på sin plattform. Transaktionsavgiften för det populäraste och snabbaste betalningsalternativet Swish sänks till 5% från 7%. Avgiftssänkningen görs för att påskynda kundanskaffningen och ytterligare öka transaktionsvolymen. Sänkningen kommer att minska bruttovinstmarginalen.

Safello uppdaterar sin prislista idag med en sänkning avseende den populäraste betalningsmetoden Swish till 5%, oavsett om krypto köpts på Safello.com eller i mobilappen. Samtidigt sänker Safello avgifterna för widgettransaktioner t.ex. referral från partnersidor och kryptoköp till externa plånböcker till 5%. En översikt över den nya avgiftsstrukturen finns i tabellen nedan. Därutöver kommer Safello att införa en minimidebitering på 35 kr på samtliga transaktioner.

Alla köp som görs via mobilappen eller inloggade användare på Safello.com levereras som standard till användarens Safello Wallet. Således erbjuder Safello köp, leverans och avräkning av kryptovalutor i realtid till ett konkurrenskraftigt pris.

Syftet är främst att bredda målgruppen och attrahera nya kunder i Sverige, samt bygga vidare på det positiva momentumet och ytterligare stärka Safellos ledande ställning som ‘one-stop-shop’ för kryptovalutor och digitala tillgångar. Prisförändringarna kommer efter en stark period av ökad tillväxt under 2021 både i antalet nya användare, transaktionsvolym och användarintresse. Dagens tillkännagivande följer den framgångsrika utrullningen av Safello Wallet, som möjliggör för 8 miljoner svenskar att köpa och lagra kryptovalutor på mindre än en minut.

Sänkningen av transaktionsavgifterna kommer att minska bruttovinstmarginalen. Hur mycket bruttovinstmarginalen minskar beror, bland annat, på fördelningen mellan kanalerna (kundgrupperna) och vinster eller förluster på kryptovaluta som lagerhålls, men allt annat lika är bedömningen att bruttovinstmarginalen minskar med 0,50-0,75%. Som en referens låg bruttovinstmarginalen under det andra kvartalet 2021 på 4,6%. 

– Detta är nästa steg i Safellos åtagande att sänka trösklar, öppna upp och göra det möjligt för fler kunder att investera i kryptoekonomin på ett enkelt och säkert sätt. Vi följer marknadsutvecklingen och vill positionera oss konkurrenskraftigt för att framtidssäkra våra tillväxtplaner, säger Frank Schuil, vd och medgrundare av Safello.

Produkterna för större transaktionsvolymer, Safello Business och Safello Premium, bibehåller sin attraktiva prisnivå på 2%. Kryptoköp med Bankgiro, SEPA eller Klarna Open Banking samt försäljningsavgifter förblir oförändrade.
 

Kategori Typ Tidigare avgift Ny avgift
Retail (Safello Wallet) Safello Mobile 7% 5%
Safello Web App (inloggat läge) 4-7% 4-5%
Retail (extern plånbok) Safello Widget 7% 5%
Safello Partner Widget 7-9% 5%
Stor transaktionsvolym (> 100k SEK årligen) Safello Business (riktat till företag) 2% 2%
Safello Premium (riktat till HNWI) 2% 2%

Den uppdaterade prislistan kommer att implementeras med start idag kl 09:30 svensk tid (CEST).

Fullständig prislista finns på safello.com/sv/avgifter.

###

Denna information är sådan som Safello Group AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 11 oktober 2021.

För mer information, vänligen kontakta
Johan Edin, CFO Safello, ir@safello.com

Certified Adviser
Corpura Fondkommission AB, info@corpura.se, +46 722 52 34 51

Safello är en prisbelönt mäklartjänst av kryptovalutor. Bolaget erbjuder ett säkert sätt att köpa och sälja kryptovalutor i sömlösa transaktioner och marknadsledande hastigheter. Safello är registrerat som en finansiell institution vid Finansinspektionen sedan 2013.

Prenumerera

Dokument & länkar