Kvartalsrapport

Kvartalsrapport 1 januari - 31 mars 2000 Verksamheten Under perioden har fokus varit på vidareutveckling med utökad funktionalitet av SafePaybutiken (Release 2.0), en speciell B2B variant av SafePaybutiken och framtagningen av betalsystemet. Det senare går enligt plan och beräknas vara tillgängligt för SafePaybutikerna och marknadens aktörer i kvartal 3. Försäljningen har intensifierats med ny försäljningsorganisation och lett till flera framgångsrika kontrakt. Nya större kundprojekt som avtalats och startats under perioden omfattar bland andra Doro med en potentiell volym på 30 000 butiker över hela Europa, Leksam som är nordens största leksaksgrossist och världens mest kända jeansleverantör, Levis. Orderstocken omfattar därmed en potentiell butiksvolym på drygt 60 000 butiker Förvärven under kvartalet omfattar LEEB4C AB och ObjectZone AB. Det senare genomfördes 27/3 och tillför bolaget central utvecklings- och systemkompetens bolaget saknade Förvärvet av management bolaget LEEB4C har reducerat kostnaderna för externa rekryterings- och rådgivningsresurser under perioden och förväntas göra det också under resten av året. Organisation Organisationen har utvecklats i takt med plan och antalet anställda ökade med 10 personer under perioden, från 14 vid årsskiftet till 24 vid slutet av kvartalet. Den vidare utvecklingen av organisationen förväntas leda till ökad leveranskapacitet och högre effektivitet. Nya leveranser av större projekt blir efterhand enklare att leverera med den erfarenhet vi nu bygger av mer komplexa e-handelsprojekt. Fokuseringen på B2C tidigare har nu efterhand som våra kundrelationer fördjupats flyttats över till B2B och vi förväntar oss balanserade provisionsvolymer i båda segmenten under 2:a halvåret. Resultat och likviditet Periodens intäkter var 0,7MSEK och utgör konsultintäkter inom området web- konstruktion och resultatet för koncernen blev -3,2MSEK. Några jämförelser med föregående år kan inte göras då verksamheten startade först under andra halvåret 1999. Kostnaderna 3.5MSEK utgörs av utvecklingskostnader för butik och betalsystem samt marknadsföring. Allt internt och externt utvecklingsarbete har tagits direkt över resultatet. Kostnadsutvecklingen är helt i linje med planen för året. Resultatet har därefter belastats med avskrivningar inkl goodwill på gjorda förvärv med 0,4MSEK. Likviditeten har förstärkts genom en av Penser Fondkommission framgångsrikt genomförd nyemission i mars. Likvida medel var vid årsskiftet 3MSEK och är vid slutet av kvartal 1 22,4MSEK. De beräknas täcka behovet av likvida medel under resten av år 2000. Soliditeten i koncernen uppgick till 39% vid årsskiftet och 44% (efter registrering av nyemissionen 88%) vid kvartalets slut. ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/05/11/20000511BIT01230/bit0001.doc Hela rapporten http://www.bit.se/bitonline/2000/05/11/20000511BIT01230/bit0002.pdf Hela rapporten

Dokument & länkar