SafePay flyttar fokus till B-2-B

SafePay flyttar fokus till B-2-B SBI-noterade SafePay hade ett negativt rörelseresultat på -3,2 miljoner kronor under årets första kvartal. Under perioden har fokus legat på att vidareutveckla SafePays kostnadsfria Internetbutik. Bland annat har en speciell B-2-B variant av butiken tagits fram och utvecklingen av ett betalningssystem intensifierats. SafePay, som startades under andra halvåret 1999, hade intäkter på 728 000 kronor under perioden. Dessa utgörs av konsultintäkter inom området webkonstruktion. Huvuddelen av SafePays framtida intäkter kommer att utgöras av kommissionsavgifter på butiksinnehavarnas omsättning. Under perioden har SafePay tecknat samarbetsavtal med flera betydande aktörer som bland annat Doro, Leksam och Levis. Efter periodens utgång har dessutom ett avtal med bryggeriet Zeunerts undertecknats. Den tidigare fokuseringen på Internetbutiker för konsumentprodukter, så kallad B-2-C, har under perioden flyttats över på affärer mellan företag, så kallad B-2-B. - Det här är en mycket intressant utveckling och vi tror att provisionsvolymerna från de båda segmenten kommer att vara balanserade under det andra halvåret, säger Mikael Ohlén, VD SafePay. SafePay har under perioden stärkt sin organisation och gått från 14 till 24 anställda. Det här har bland annat skett genom förvärv av managementbolaget LEEB4C och det svenska mjukvaruföretaget Object Zone. Samtidigt har försäljningsarbetet intensifierats genom att en ny försäljningsorganisation införts. För mer information kontakta: Mikael Ohlén, VD SafePay 08-650 01 01 mikael.o@safepay.nu www.safepay.se SafePay Sweden AB bygger infrastruktur för e-handel genom att tillhandahålla kostnadsfria butiker för handel på Internet. SafePays huvudintäkt genereras genom att butiksinnehavaren betalar en kommissionsavgift på 1,5-3 procent av omsättningen i sin Internetbutik. ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/05/11/20000511BIT01220/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/05/11/20000511BIT01220/bit0002.pdf

Dokument & länkar