SafePay Sweden AB (publ) tidigarelägger sin rapport för årets första nio månader

SafePay Sweden AB (publ) tidigarelägger sin rapport för årets första nio månader SafePay har beslutat att tidigarelägga presentationen av delårsrapporten för perioden 1 januari - 30 september 2000. Bolaget kommer under perioden fram till 10 november att genomföra en nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare. Prospekt och anmälningssedlar kommer under vecka 43 att distribueras till de aktieägare som på avstämningsdagen 18 oktober 2000 var registrerade i den av VPC för SafePays räkning förda aktieboken. "Vi vill naturligtvis ge marknaden en tydlig bild av var vi står idag och vart vi är på väg. SafePay kan snart börja skörda frukterna av de investeringar vi gjort i lösningar för e-handel och digitala betalningar. I det prospekt som inom kort kommer att presenteras vill vi ha så färska siffror som möjligt och vi har därför valt att lägga fram rapporten för årets första nio månader redan idag. Jag konstaterar att kostnadssidan håller sig i nivå med våra förväntningar, samtidigt som intäkterna är högre än tidigare prognostiserat", säger SafePays VD Mikael Ohlén. Patrik Haglund, ekonomichef för SafePay tillägger: "Alla interna och externa utvecklingskostnader tas direkt över resultatet och i år kommer resultatet att hamna på i storleksordningen 17-19 MSEK i förlust före goodwillavskrivningar. Nästa år räknar vi med betydligt högre intäkter vilket kommer att innebära att förlusten minskar påtagligt. Resultatet för 2001 förväntas bli mellan 2 och 8 MSEK i förlust och 2002 ska visa ett överskott på 2 till 20 MSEK." Betalningssystemet demonstreras just nu för olika kunder och marknaden för betalningssystem växer för varje nytt steg som tas inom utvecklingen på områden som bredband, interaktiv TV och mobilt Internet. "Det är med stor tillförsikt vi blickar mot slutet av detta år och första kvartalet 2001. Jag är övertygad om att SafePay och marknaden går en spännande framtid till mötes", fortsätter Mikael Ohlén. För mer information: Mikael Ohlén, VD SafePay Tel: 08-650 01 01, e-mail: mikael.o@safepay.se Internet: www.safepay.se SafePay Sweden AB bygger infrastruktur för e-handel. Traditionella företag som önskar använda nätet som distributionskanal för sina varor och tjänster ska kunna göra det på ett enkelt sätt, till en mycket låg kostnad och utan tekniska hinder. Därför erbjuder SafePay Internetbutiker med kontinuerligt stöd och uppdateringar samt ett enkelt och säkert betalningssystem mot provision på butikens försäljning. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/10/24/20001024BIT00650/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/10/24/20001024BIT00650/bit0002.pdf

Dokument & länkar