Information om budpliktsbud från Adma Förvaltnings AB

Adma Förvaltnings AB (”Adma”), ett bolag som är helägt av Greg Dingizian, har idag offentliggjort det budpliktsbud avseende Safeture AB (”Safeture”) som aviserades den 8 oktober 2019 (”Erbjudandet”). Erbjudandet omfattar samtliga utestående aktier i Safeture. Aktierna i Safeture är upptagna till handel på Nasdaq First North Growth Market Stockholm.

För ytterligare information om Erbjudandet hänvisas till det pressmeddelande varigenom Erbjudandet offentliggjordes som hålls tillgängligt på www.admaforvaltning.se. Pressmeddelandet och övriga information som offentliggörs i anledning av Erbjudandet kommer också att hållas tillgängligt på Safetures hemsida, www.safeture.com.

Adma har angett att en erbjudandehandling avseende Erbjudandet beräknas offentliggöras omkring den 1 november 2019 samt att acceptfristen i Erbjudandet beräknas inledas omkring den 4 november 2019 och avslutas omkring den 25 november 2019

Styrelsen för Safeture kommer nu utvärdera Erbjudandet och kommer att offentliggöra sin uppfattning om Erbjudandet senast två veckor före utgången av acceptfristen för Erbjudandet.

För ytterligare information, vänligen kontakta ordförande i Safetures styrelse: Semmy Rülf +46-709312730

Om Safeture AB 

Safeture grundades 2009 efter erfarenheter från en global SARS-epidemi, tsunamin i Indiska oceanen 2004 och terrorattacken i Mumbai. Företaget erbjuder en unik plattform: Safeture Enterprise, vilket är det nya, kompletta sättet att hantera medarbetarnas säkerhet med hjälp av toppmodern teknik. Safeture-aktien är noterad på NASDAQ First North Growth Market Stockholm (ticker: SFTR). Erik Penser Bank AB är bolagets Certified Adviser. Tel: +46 8-463 83 00, epost: certifiedadviser@penser.se.

Om oss

Safeture (tidigare GWS, Global Warning System) grundades 2009 efter erfarenheten från en global SARS-epidemi, 2004-tsunaminen i Indiska Oceanen och terrorattacken i Mumbai. Safeture erbjuder en komplett molnbaserad IT-plattform för att skydda anställda var de än befinner sig: Safeture Enterprise. Plattformen har ett stort antal funktioner och komponenter som  till exempel mobilappar, resespårning, flyguppdateringar, globala realtidsvarningar, e-learning, bulkmeddelanden, land- och medicinsk information, allt i samma verktyg. Det är en öppen plattform som gör det möjligt för kunderna att även införa specifika interna processer och integrera dem med externa leverantörer, såsom hjälpleverantörer eller annan programvara, inklusive interna arbetsdatabaser eller intranät. Den beprövade Safeture TRM-programvaran (Travel Risk Management) är en del av Enterprise-produkten och finns även separat.. TRM-mjukvaran har under många år varit populär hos stora bolag och organisationer över hela världen och är fortfarande själva hjärtat av Safeture-plattformen.  Safeture - det kompletta sättet att ta kontroll över medarbetarnas säkerhet med hjälp av världsledande teknik. Safeture-aktien är noterad på NASDAQ First North Growth Market

Prenumerera

Dokument & länkar