Kommuniké från extra bolagsstämma den 20 september 2019 i Safeture AB

Idag, den 20 september 2019, hölls extra bolagsstämma i Safeture AB. Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades. Samtliga beslut fattades med erforderlig majoritet.

Beslut om godkännande av överlåtelser av aktier i Travelogix Ltd.

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att godkänna överlåtelser av samtliga bolagets aktier i det delägda dotterbolaget Travelogix Ltd. Det totala vederlaget uppgår till 375 000 pund (cirka 4,4 miljoner kronor). Försäljningen kommer att ge ett likviditetstillskott om cirka 4,4 miljoner kronor (före transaktionskostnader) till bolaget samt medföra en bokföringsmässig reavinst om cirka 1,3 miljoner kronor (före transaktionskostnader). Tillträde enligt avtalet är vilkorat av godkännande vid stämman. Då stämman nu beslutat att godkänna transaktionen planeras tillträde i transaktionen att ske efter stämman.

För ytterligare information, vänligen kontakta: 

Safeture AB  

VD Magnus Hultman 

Mobil: +46 (0) 706 – 00 46 88 

E-post: magnus.hultman@safeture.com 

www.safeture.com 

Om Safeture AB

Safeture (tidigare GWS Production) grundades 2009 efter erfarenheten från en global SARS-epidemi, 2004-tsunaminen i Indiska oceanen och terrorattackerna i Mumbai. Företaget erbjuder en unik säkerhetsplattform: Safeture, vilket är det nya, kompletta verktyget för att ta kontroll över medarbetarnas säkerhet med en toppmodern teknik. Safeture-aktien är noterad på Nasdaq First North i Stockholm (ticker: SFTR). Erik Penser Bank AB är certifierad rådgivare, tel: +46 8-463 83 00, E-post: certifiedadviser@penser.se.

Om oss

Safeture (tidigare GWS, Global Warning System) grundades 2009 efter erfarenheten från en global SARS-epidemi, 2004-tsunaminen i Indiska Oceanen och terrorattacken i Mumbai. Safeture erbjuder en komplett molnbaserad IT-plattform för att skydda anställda var de än befinner sig: Safeture Enterprise. Plattformen har ett stort antal funktioner och komponenter som  till exempel mobilappar, resespårning, flyguppdateringar, globala realtidsvarningar, e-learning, bulkmeddelanden, land- och medicinsk information, allt i samma verktyg. Det är en öppen plattform som gör det möjligt för kunderna att även införa specifika interna processer och integrera dem med externa leverantörer, såsom hjälpleverantörer eller annan programvara, inklusive interna arbetsdatabaser eller intranät. Den beprövade Safeture TRM-programvaran (Travel Risk Management) är en del av Enterprise-produkten och finns även separat.. TRM-mjukvaran har under många år varit populär hos stora bolag och organisationer över hela världen och är fortfarande själva hjärtat av Safeture-plattformen.  Safeture - det kompletta sättet att ta kontroll över medarbetarnas säkerhet med hjälp av världsledande teknik. Safeture-aktien är noterad på NASDAQ First North Growth Market