Safeture utökar coronavirus-spårning med unika regionala kartor

Safeture AB:s mjukvara för spårning av coronavirus inkluderar nu ett nytt kartverktyg som möjliggör för säkerhetsansvariga att zooma in och spåra riskexponeringen ner på 5 000 underregioner runt om i världen. Denna risköversikt är avgörande för företag som är oroliga över sina medarbetares säkerhet och ett viktigt verktyg för att kunna fortsätta driva global verksamhet under virusutbrottet.

För att globala företag ska kunna hantera riskerna förknippade med coronaviruset på ett effektivt sätt behöver de kunna spåra sina medarbetares potentiella exponering för viruset, som nu drabbar länder världen över. Att kunna identifiera vilka anställda som har varit i högriskområden är avgörande för att effektivt kunna hindra spridningen av viruset. Den senaste innovationen från Safeture ger tillgång till en unik centraliserad karta som visar exponeringsrisken på detaljnivå fördelat på lokala underregioner för varje land. Hittills har den typen av detaljerad information, när den existerar, varit spridd mellan många olika källor på flera språk. Safeture samlar nu in, översätter, bearbetar och redigerar den informationen varje dag. Därigenom kan databasen tillhandahålla användare centraliserad information från en pålitlig källa.


”Det handlar om företagens och samhällets motståndskraft liksom medarbetarnas säkerhet. Att kunna fatta välgrundade beslut är avgörande just nu och Safeture Corona Exposure Tracker är ett värdefullt verktyg i verktygslådan för att hjälpa företag att fortsätta driva verksamheten samtidigt som de kan minska medarbetarnas oro”, säger Magnus Hultman, VD för Safeture.


Kartan är integrerad med Safetures vanliga kartverktyg för medarbetare som automatiskt korrelerar till medarbetarnas lokalisering och möjliggör masskommunikation i områden drabbade av viruset. Kartan uppdateras dagligen och länder med fler än cirka 50 konstaterade fall kartläggs i underregioner.


Safeture erbjuder mjukvara för medarbetarsäkerhet för alla företag som vill spåra sina medarbetares potentiella exponering för coronavirus. Programvaran kommer att vara tillgänglig utan kostnad i 40 dagar, vilket också är den tid som det är viktigast att agera inom för att begränsa spridningen av viruset. Eventuella externa kostnader relaterade till import av resebokningar och åtkomst till företagets resedata ingår inte.

För ytterligare information, vänligen kontakta: Safeture AB. VD Magnus Hultman. +46 706 00 81 66

Om Safeture AB

Safeture (grundat 2009) är ett SaaS-företag (Software as a Service) med säte i Sverige.

Företaget erbjuder en komplett molnbaserad plattform som utformats för att hantera medarbetares säkerhet och risk/krishantering. Genom världsledande teknik och innovativa lösningar hjälper Safeture mer än 3 000 företag och organisationer att skydda det som betyder mest – deras anställda. Safeture Enterprise ger större företag möjlighet att effektivt automatisera säkerhet och trygghet och samtidigt sömlöst integrera programvaran att den bli en naturlig del av företagets interna processer.

Safetureaktien är noterad på NASDAQ First North Growth Market Stockholm (ticker: SFTR). Erik Penser Bank AB är Certified Adviser. Ph: 08-463 83 00 E-post:  certifiedadviser@penser.se.

Om oss

Safeture (tidigare GWS, Global Warning System) grundades 2009 efter erfarenheten från en global SARS-epidemi, 2004-tsunaminen i Indiska Oceanen och terrorattacken i Mumbai. Safeture erbjuder en komplett molnbaserad IT-plattform för att skydda anställda var de än befinner sig: Safeture Enterprise. Plattformen har ett stort antal funktioner och komponenter som  till exempel mobilappar, resespårning, flyguppdateringar, globala realtidsvarningar, e-learning, bulkmeddelanden, land- och medicinsk information, allt i samma verktyg. Det är en öppen plattform som gör det möjligt för kunderna att även införa specifika interna processer och integrera dem med externa leverantörer, såsom hjälpleverantörer eller annan programvara, inklusive interna arbetsdatabaser eller intranät. Den beprövade Safeture TRM-programvaran (Travel Risk Management) är en del av Enterprise-produkten och finns även separat.. TRM-mjukvaran har under många år varit populär hos stora bolag och organisationer över hela världen och är fortfarande själva hjärtat av Safeture-plattformen.  Safeture - det kompletta sättet att ta kontroll över medarbetarnas säkerhet med hjälp av världsledande teknik. Safeture-aktien är noterad på NASDAQ First North Growth Market

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar