SAGAX ANSTÄLLER NY EKONOMICHEF

Sagax har anställt Agneta Segerhammar som ekonomichef. Agneta har lång erfarenhet av fastighetsverksamhet och kommer närmast från A Group of Retail Assets Sweden AB (AGORA) där hon haft befattningen CFO/vice VD. Agneta har tidigare även haft befattningar som Finance Director på Steen & Ström Sverige AB och CFO på Areim AB.

Tjänsten tillträds under april 2018. Sagax nuvarande ekonomichef, Peter Larsen, har som meddelades den 21 november 2017 valt att lämna bolaget på egen begäran och står till bolagets förfogande till den 31 maj 2018.

För ytterligare information, vänligen kontakta VD David Mindus på telefon 08 - 545 83 540.

Om AB Sagax

AB Sagax är ett fastighetsbolag med affärsidé att investera i kommersiella fastigheter främst inom segmentet lager och lätt industri. Sagax fastighetsinnehav uppgick den 30 september 2017 till 2 409 000 kvadratmeter fördelat på 477 fastigheter. AB Sagax (publ) är noterat på Nasdaq Stockholm, Large Cap. Mer information finns på www.sagax.se.  

Denna information är sådan information som Sagax är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 15 januari 2018 kl. 13.00 CET.

Om oss

Sagax är ett fastighetsbolag som fokuserar på att förvärva, utveckla och förvalta fastigheter och fastighetsbolag. Vårt geografiska fokus ligger på Stockholmsregionen och den fastighetskategori vi prioriterar är lager och lätt industri.

Prenumerera

Dokument & länkar