SAGAX AVTALAR OM FÖRVÄRV AV FASTIGHETER I NEDERLÄNDERNA FÖR 191 MKR

Sagax har genom tre separata transaktioner avtalat om förvärv av tre fastigheter belägna i Nederländerna. Den sammanlagda investeringen uppgår till motsvarande 191 miljoner kronor.

Fastigheterna omfattar en uthyrningsbar area om 32 200 kvadratmeter huvudsakligen bestående av lokaler för lager och lätt industri. Det årliga hyresvärdet uppgår till 20 miljoner kronor. Hyresavtalens genomsnittliga återstående löptid uppgår till 5,2 år. Uthyrningsgraden uppgår till 100 %.

Tillträde beräknas ske under tredje och fjärde kvartalet 2018 efter erhållande av sedvanliga myndighetstillstånd.

För ytterligare information, vänligen kontakta VD David Mindus på telefon 08 - 545 83 540.

Om AB Sagax
AB Sagax är ett fastighetsbolag med affärsidé att investera i kommersiella fastigheter främst inom segmentet lager och lätt industri. Sagax fastighetsinnehav uppgick den 30 juni 2018 till 2 670 000 kvadratmeter fördelat på 498 fastigheter. AB Sagax (publ) är noterat på Nasdaq Stockholm, Large Cap. Mer information finns på www.sagax.se.  

Taggar:

Om oss

Sagax är ett fastighetsbolag som fokuserar på att förvärva, utveckla och förvalta fastigheter och fastighetsbolag. Vårt geografiska fokus ligger på Stockholmsregionen och den fastighetskategori vi prioriterar är lager och lätt industri.

Prenumerera

Dokument & länkar