SAGAX AVYTTRAR FASTIGHETER FÖR 233 MILJONER KRONOR

Sagax avyttrar 6 fastigheter till NP3 Fastigheter AB för 233 miljoner kronor. Fastigheterna är belägna i Enköping, Eskilstuna, Karlskoga, Karlstad, Västerås och Örebro och har en uthyrningsbar area om 27 500 kvadratmeter. Hyresavtalens genomsnittliga återstående löptid uppgår till 9 år och det årliga hyresvärdet till 18,6 miljoner kronor.

Frånträde avseende 5 fastigheter har skett idag. En fastighet beräknas frånträdas under det fjärde kvartalet.

Försäljningen beräknas medföra marginell resultateffekt. Fastigheterna har i Sagax finansiella rapportering ingått i segmentet ”Övriga Sverige”.

Sagax har även förvärvat en industrifastighet i Paris för motsvarande 21 miljoner kronor. Fastigheten omfattar 2 400 kvadratmeter bestående av lokaler för lager och lätt industri. Hyresavtalets genomsnittliga återstående löptid uppgår till 5 år och det årliga hyresvärdet till 1,9 miljoner kronor. Fastigheten är fullt uthyrd. Tillträde har skett under det tredje kvartalet.

För ytterligare information, vänligen kontakta VD David Mindus på telefon 08 - 545 83 540.

Om AB Sagax

AB Sagax är ett fastighetsbolag med affärsidé att investera i kommersiella fastigheter främst inom segmentet lager och lätt industri. Sagax fastighetsinnehav uppgick den 30 juni 2019 till 2 931 000 kvadratmeter fördelat på 527 fastigheter. AB Sagax (publ) är noterat på Nasdaq Stockholm, Large Cap. Mer information finns på www.sagax.se.

Taggar:

Om oss

Sagax är ett fastighetsbolag som fokuserar på att förvärva, utveckla och förvalta fastigheter och fastighetsbolag. Vårt geografiska fokus ligger på Stockholmsregionen och den fastighetskategori vi prioriterar är lager och lätt industri.

Prenumerera

Dokument & länkar