SAGAX AVYTTRAR FASTIGHETER FÖR 233 MILJONER KRONOR

Report this content

Sagax avyttrar 6 fastigheter till NP3 Fastigheter AB för 233 miljoner kronor. Fastigheterna är belägna i Enköping, Eskilstuna, Karlskoga, Karlstad, Västerås och Örebro och har en uthyrningsbar area om 27 500 kvadratmeter. Hyresavtalens genomsnittliga återstående löptid uppgår till 9 år och det årliga hyresvärdet till 18,6 miljoner kronor.

Frånträde avseende 5 fastigheter har skett idag. En fastighet beräknas frånträdas under det fjärde kvartalet.

Försäljningen beräknas medföra marginell resultateffekt. Fastigheterna har i Sagax finansiella rapportering ingått i segmentet ”Övriga Sverige”.

Sagax har även förvärvat en industrifastighet i Paris för motsvarande 21 miljoner kronor. Fastigheten omfattar 2 400 kvadratmeter bestående av lokaler för lager och lätt industri. Hyresavtalets genomsnittliga återstående löptid uppgår till 5 år och det årliga hyresvärdet till 1,9 miljoner kronor. Fastigheten är fullt uthyrd. Tillträde har skett under det tredje kvartalet.

För ytterligare information, vänligen kontakta VD David Mindus på telefon 08 - 545 83 540.

Om AB Sagax

AB Sagax är ett fastighetsbolag med affärsidé att investera i kommersiella fastigheter främst inom segmentet lager och lätt industri. Sagax fastighetsinnehav uppgick den 30 juni 2019 till 2 931 000 kvadratmeter fördelat på 527 fastigheter. AB Sagax (publ) är noterat på Nasdaq Stockholm, Large Cap. Mer information finns på www.sagax.se.

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar