• news.cision.com/
  • Sagax/
  • SAGAX EMITTERAR ETT 7-ÅRIGT OBLIGATIONSLÅN PÅ DEN EUROPEISKA KAPITALMARKNADEN

SAGAX EMITTERAR ETT 7-ÅRIGT OBLIGATIONSLÅN PÅ DEN EUROPEISKA KAPITALMARKNADEN

Report this content

AB Sagax (publ) har under sitt EMTN program emitterat ett icke säkerställt obligationslån om EUR 400 miljoner på den europeiska kapitalmarknaden. Obligationslånet har en duration om 7 år och löper till den 26 januari 2028. Fast räntekupong uppgår till 0,75 procent.

Obligationslånet kommer att användas för att refinansiera existerande skuld samt till bolagets löpande verksamhet.
 

För ytterligare information, vänligen kontakta VD David Mindus på telefon 08 - 545 83 540.

Om AB Sagax

AB Sagax är ett fastighetsbolag med affärsidé att investera i kommersiella fastigheter främst inom segmentet lager och lätt industri. Sagax fastighetsinnehav uppgick den 30 september 2020 till 3 565 000 kvadratmeter fördelat på 698 fastigheter. AB Sagax (publ) är noterat på Nasdaq Stockholm, Large Cap. Mer information finns på www.sagax.se

Information är sådan som AB Sagax (publ) ska offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 19 januari 2021 kl. 17.20 (CET).

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar