SAGAX EMITTERAR SITT FÖRSTA OBLIGATIONSLÅN PÅ DEN EUROPEISKA KAPITALMARKNADEN

AB Sagax (publ) har emitterat ett icke säkerställt obligationslån om EUR 500 miljoner på den europeiska kapitalmarknaden. Obligationslånet löper till den 17 januari 2024 med en fast räntekupong om 2,00 procent. Obligationsemissionen är den första under Sagax nyligen etablerade EMTN-program med ett rambelopp om EUR 1,5 miljarder.

Obligationslånet kommer främst att användas för att refinansiera existerande säkerställd skuld med kortare löptid.

För ytterligare information, vänligen kontakta VD David Mindus på telefon 08 - 545 83 540.
 

Om AB Sagax

AB Sagax är ett fastighetsbolag med affärsidé att investera i kommersiella fastigheter främst inom segmentet lager och lätt industri. Sagax fastighetsinnehav uppgick den 30 juni 2018 till 2 670 000 kvadratmeter fördelat på 498 fastigheter. AB Sagax (publ) är noterat på Nasdaq Stockholm, Large Cap. Mer information finns på www.sagax.se.  

Informationen är sådan som Sagax skall offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 10 september 2018 kl. 16.45.

Taggar:

Om oss

Sagax är ett fastighetsbolag som fokuserar på att förvärva, utveckla och förvalta fastigheter och fastighetsbolag. Vårt geografiska fokus ligger på Stockholmsregionen och den fastighetskategori vi prioriterar är lager och lätt industri.

Prenumerera

Dokument & länkar