SAGAX FÖRVÄRVAR FASTIGHETER FÖR 690 MKR

Report this content

Sagax har idag avtalat om förvärv av en forsknings- och utvecklingsanläggning i Uleåborg, Finland. Fastigheten omfattar 67 600 kvadratmeter uthyrningsbar area och 118 500 kvadratmeter friköpt markarea. Fastigheten är fullt uthyrd på ett långsiktigt kallhyresavtal. Tillträde kommer att ske under tredje kvartalet.

Sagax har även förvärvat en industrifastighet i södra Stockholm som omfattar 3 300 kvadratmeter uthyrningsbara area. Tillträde sker under innevarande kvartal. I Uppsala har Sagax förvärvat en mindre industrifastighet i direkt anslutning till en fastighet som Sagax äger sedan tidigare. Fastigheten förvärvas vakant och omfattar 900 kvadratmeter uthyrningsbar area.

I Paris har Sagax förvärvat en industrifastighet i Herblay, cirka 25 kilometer nordväst om centrala Paris. Fastigheten omfattar 19 600 kvadratmeter friköpt mark och 7 400 kvadratmeter industrilokaler som är uppförda 2002. Fastigheten är uthyrd till 4 hyresgäster. Tillträde kommer att ske under tredje kvartalet.

Kommentar av David Mindus, verkställande direktör, Sagax:

  • ”Förvärven kommer att bidra till Sagax resultat och kassaflöde under överskådlig framtid. Förvärvet i Finland bygger vidare på den verksamhet som startades i Finland för mer än 10 år sedan och som idag utgör en betydande och framgångsrik del av Sagax.

  • Investeringen i Herblay är Sagax tredje förvärv i Parismarknaden sedan verksamheten påbörjades förra året. Vi håller fast vid vår strategi att inledningsvis prioritera mindre investeringar och bygga upp verksamheten steg för steg.”

För ytterligare information, vänligen kontakta VD David Mindus på telefon 08 - 545 83 540.

Om AB Sagax

AB Sagax är ett fastighetsbolag med affärsidé att investera i kommersiella fastigheter främst inom segmentet lager och lätt industri. Sagax fastighetsinnehav uppgick per 31 mars 2015 till 1 686 000 kvadratmeter fördelat på 192 fastigheter. AB Sagax (publ) är noterat på NASDAQ Stockholm, Mid Cap. Mer information finns på www.sagax.se.

Informationen är sådan som AB Sagax (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lag om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 18 juni 2015 kl. 12.40.

Prenumerera

Dokument & länkar