• news.cision.com/
  • Sagax/
  • SAGAX INGÅR VILLKORAT AVTAL OM FÖRVÄRV AV 37 FASTIGHETER FÖR 1 560 MILJONER KRONOR

SAGAX INGÅR VILLKORAT AVTAL OM FÖRVÄRV AV 37 FASTIGHETER FÖR 1 560 MILJONER KRONOR

Report this content

Sagax har idag ingått avtal om förvärv av fastigheter i Spanien för motsvarande 1 560 miljoner kronor. Förvärvet är villkorat av att vissa förköpsrättigheter inte utnyttjas och av att due diligence slutförs med tillfredsställande utfall. Dessa villkor beräknas kunna uppfyllas under februari 2020 varvid transaktionen i så fall slutförs under det första kvartalet 2020.

Förvärvet avser 37 fastigheter omfattande 172 000 kvadratmeter uthyrningsbar area och 332 000 kvadratmeter mark. Fastigheterna är bebyggda med industribyggnader med omgivande parkerings- och rangerytor. Fastigheterna är uthyrda till MAG som använder lokalerna för grossistverksamhet av livsmedel till HORECA-segmentet. MAG, en ledande spansk livsmedelsgrossist, omsatte 11 miljarder kronor 2018. MAG ingår i Bright Food (Group) Co., Ltd.

48 % av fastighetsvärdet är koncentrerat till Katalonien. 27 % av portföljen återfinns i Barcelona och Madrid. Hyresavtalens genomsnittliga återstående löptid uppgår till 5,8 år och det årliga hyresvärdet uppgår till motsvarande 106 miljoner kronor.

För ytterligare information, vänligen kontakta VD David Mindus på telefon 08 - 545 83 540.

Om AB Sagax

AB Sagax är ett fastighetsbolag med affärsidé att investera i kommersiella fastigheter främst inom segmentet lager och lätt industri. Sagax fastighetsinnehav uppgick den 30 september 2019 till 3 021 000 kvadratmeter fördelat på 539 fastigheter. AB Sagax (publ) är noterat på Nasdaq Stockholm, Large Cap. Mer information finns på www.sagax.se.

Information är sådan som AB Sagax (publ) ska offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 24 januari 2020 kl. 14.30 (CET).

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar