SAGAX INKLUDERAS I EPRA INDEX

Report this content

AB Sagax (”Sagax”) har informerats av EPRA (The European Public Real Estate Association) att Sagax stamaktie av serie B kommer att ingå i FTSE EPRA Nareit Global Real Estate Index Series (”EPRA index”) från och med den 22 mars 2021. EPRA index är ett ledande globalt index för börsnoterade fastighetsinvesteringar och består av cirka 500 fastighetsbolag.

För ytterligare information, vänligen kontakta VD David Mindus på telefon 08 - 545 83 540.

Om AB Sagax

AB Sagax är ett fastighetsbolag med affärsidé att investera i kommersiella fastigheter främst inom segmentet lager och lätt industri. Sagax fastighetsinnehav uppgick den 31 december 2020 till 3 480 000 kvadratmeter fördelat på 673 fastigheter. AB Sagax (publ) är noterat på Nasdaq Stockholm, Large Cap. Mer information finns på www.sagax.se

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar