SAGAX INVESTERAR 1 285 MILJONER KRONOR GENOM 13 TRANSAKTIONER

Report this content

Sagax har genom 13 separata transaktioner förvärvat 80 fastigheter för motsvarande 1 285 miljoner kronor. Fastigheterna omfattar en uthyrningsbar area om 111 500 kvadratmeter huvudsakligen bestående av lokaler för lager- och industriändamål. Årshyran uppgår till motsvarande 74 miljoner kronor och överskottsgraden bedöms uppgå till 87 %. Samtliga hyresintäkter justeras till 100 % med konsumentprisindex eller liknande index. Uthyrningsgraden uppgår till 89 % och hyresavtalens genomsnittliga återstående löptid till 3,0 år. Marknadshyran bedöms uppgå till 98 miljoner kronor inklusive uthyrning av 8 vakanta fastigheter med ett vakansvärde om 9 miljoner kronor.

Av förvärven har motsvarande 600 miljoner kronor tillträtts. Återstående 685 miljoner kronor beräknas tillträdas under det andra kvartalet 2022. Förvärven kommer att redovisas i Sagax segment Frankrike (962 miljoner kronor), Finland (179 miljoner kronor), Sverige (71 miljoner kronor), Spanien (63 miljoner kronor) samt Nederländerna (10 miljoner kronor).
 

För ytterligare information, vänligen kontakta VD David Mindus på telefon 08 - 545 83 540.

Om AB Sagax

AB Sagax är ett fastighetsbolag med affärsidé att investera i kommersiella fastigheter främst inom segmentet lager och lätt industri. Sagax fastighetsinnehav uppgick den 31 december 2021 till 3 759 000 kvadratmeter fördelat på 673 fastigheter. AB Sagax (publ) är noterat på Nasdaq Stockholm, Large Cap. Mer information finns på www.sagax.se.

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar