SAGAX INVESTERAR 245 MILJONER KRONOR I HELSINGFORS

Report this content

Sagax har förvärvat en obebyggd fastighet omfattande 23 600 kvadratmeter mark i Vanda, 20 minuter norr om centrala Helsingfors och 10 minuter från Helsingfors-Vanda flygplats. Fastigheten förvärvas i bolagsform och tillträde har skett idag. Sagax har samtidigt avtalat om en totalentreprenad med den finska byggkoncernen SRV Group Plc omfattande 10 000 kvadratmeter lager- och verksamhetslokaler med tillhörande kontor. Sagax sammanlagda investering uppgår till motsvarande 245 miljoner kronor.

Entreprenaden kommer att påbörjas under det första kvartalet 2020 och beräknas slutföras under det första kvartalet 2021. Fastighetens uthyrningsgrad uppgår till 76 %. Hyresavtalens genomsnittliga löptid kommer att uppgå till 12 år vid entreprenadens slutförande. Återstående 24 % av fastighetens hyresvärde omfattas av en femårig hyresgaranti. Det sammanlagda hyresvärdet uppgår till motsvarande 20 miljoner kronor per år.

Investeringen kommer att bidra till Sagax förvaltningsresultat och kassaflöde från och med det andra kvartalet 2021.

För ytterligare information, vänligen kontakta VD David Mindus på telefon 08 - 545 83 540.

Om AB Sagax

AB Sagax är ett fastighetsbolag med affärsidé att investera i kommersiella fastigheter främst inom segmentet lager och lätt industri. Sagax fastighetsinnehav uppgick den 30 september 2019 till 3 021 000 kvadratmeter fördelat på 539 fastigheter. AB Sagax (publ) är noterat på Nasdaq Stockholm, Large Cap. Mer information finns på www.sagax.se.

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar