SAGAX INVESTERAR 419 MILJONER KRONOR I FYRA TRANSAKTIONER

Report this content

Sagax har avtalet om förvärv av 15 fastigheter i Barcelona. Den sammanlagda investeringen uppgår till motsvarande 226 miljoner kronor.

Fastigheterna omfattar en uthyrningsbar area om 31 600 kvadratmeter bestående av lokaler för lager och lätt industri. Hyresavtalens genomsnittliga återstående löptid uppgår till 3,9 år och det årliga hyresvärdet uppgår till motsvarande 15 miljoner kronor. Fastigheterna är fullt uthyrda.

Tillträde beräknas ske under det första kvartalet 2020.

Sagax har därutöver genom tre separata transaktioner förvärvat två fastigheter i Barcelona och en fastighet i Nederländerna. Den sammanlagda investeringen uppgår till motsvarande 193 miljoner kronor.

Fastigheterna omfattar 26 200 kvadratmeter bestående av lokaler för lager och lätt industri. Hyresavtalens genomsnittliga återstående löptid uppgår till 3,1 år och det årliga hyresvärdet uppgår till motsvarande till 15 miljoner kronor. Uthyrningsgraden uppgår till 93 %.

Tillträde sker under det tredje kvartalet.

För ytterligare information, vänligen kontakta VD David Mindus på telefon 08 - 545 83 540.

Om AB Sagax

AB Sagax är ett fastighetsbolag med affärsidé att investera i kommersiella fastigheter främst inom segmentet lager och lätt industri. Sagax fastighetsinnehav uppgick den 30 juni 2019 till 2 931 000 kvadratmeter fördelat på 527 fastigheter. AB Sagax (publ) är noterat på Nasdaq Stockholm, Large Cap. Mer information finns på www.sagax.se.

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar