SAGAX INVESTERAR 557 MILJONER KRONOR GENOM TVÅ TRANSAKTIONER

Report this content

Sagax har genom två separata transaktioner förvärvat tio fastigheter i Finland. Den sammanlagda investeringen uppgår till motsvarande 557 miljoner kronor.

Fastigheterna omfattar en markarea om 168 400 kvadratmeter samt en uthyrningsbar area om 40 500 kvadratmeter. Årshyran uppgår till motsvarande 53 miljoner kronor. Uthyrningsgraden uppgår till 98 % och hyresavtalens genomsnittliga återstående löptid till 8,0 år.

Fastigheterna har tillträtts under det fjärde kvartalet 2021.
 

För ytterligare information, vänligen kontakta VD David Mindus på telefon 08 - 545 83 540.

Om AB Sagax

AB Sagax är ett fastighetsbolag med affärsidé att investera i kommersiella fastigheter främst inom segmentet lager och lätt industri. Sagax fastighetsinnehav uppgick den 30 september 2021 till 3 699 000 kvadratmeter fördelat på 725 fastigheter. AB Sagax (publ) är noterat på Nasdaq Stockholm, Large Cap. Mer information finns på www.sagax.se.

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar