SAGAX JOINT VENTURE SÖDERPORT FÖRVÄRVAR 15 FASTIGHETER FÖR 1 390 MILJONER KRONOR FRÅN NYFOSA OCH SAGAX

Söderport Holding AB, som ägs till lika delar av Nyfosa AB och Sagax, har avtalat om förvärv av 9 fastigheter från Nyfosa för 722 miljoner kronor och 6 fastigheter från Sagax för 668 miljoner kronor. Fastigheterna är belägna i Stockholm och omfattar en sammanlagd uthyrningsbar area om 73 000 kvadratmeter, varav 39 000 kvadratmeter i Årsta. Söderport äger sedan tidigare 17 fastigheter i Årsta och Västberga som omfattar 225 000 kvadratmeter uthyrningsbar area. Transaktionen skapar förutsättningar för en effektivare förvaltning. Hyresvärdet uppgår till 97 miljoner kronor.

Förvärven sker till externt bedömt marknadsvärde. Transaktionerna har en marginell påverkan på Sagax förvaltningsresultat och finansiella ställning.

Överlåtelserna sker i bolagsform. Tillträde kommer att ske under andra kvartalet.

För ytterligare information, vänligen kontakta David Mindus på telefon 08 - 545 83 540.

      
Om AB Sagax
AB Sagax är ett fastighetsbolag med affärsidé att investera i kommersiella fastigheter främst inom segmentet lager och lätt industri. Sagax fastighetsinnehav uppgick den 31 mars 2019 till 2 919 000 kvadratmeter fördelat på 530 fastigheter. AB Sagax (publ) är noterat på Nasdaq Stockholm, Large Cap. Mer information finns på www.sagax.se.

Taggar:

Om oss

Sagax är ett fastighetsbolag som fokuserar på att förvärva, utveckla och förvalta fastigheter och fastighetsbolag. Vårt geografiska fokus ligger på Stockholmsregionen och den fastighetskategori vi prioriterar är lager och lätt industri.

Prenumerera

Dokument & länkar