SAGAX TECKNAR AKTIER I EMILSHUS GENOM APPORTEMISSION

Report this content

Sagax har idag avtalat om försäljning av 8 fastigheter i Småland för 180 miljoner kronor till Fastighetsbolaget Emilshus AB (publ). Emilshus kommer att erlägga köpeskillingen i form av nyemitterade aktier. Emilshus är ett fastighetsbolag med fokus på kommersiella fastigheter i Småland. Sagax kommer att äga 25 % av Emilshus.

De överlåtna fastigheterna omfattar sammanlagt 47 000 kvadratmeter uthyrningsbar area och är belägna i Aneby, Eksjö, Gnosjö, Nässjö, Sävsjö (2 stycken), Tranås och Vetlanda. Hyresavtalens genomsnittliga återstående löptid uppgår till 6,4 år och de årliga hyresintäkterna till 15,3 miljoner kronor.

Försäljningen sker i bolagsform och frånträde beräknas ske i november. Fastigheterna har i Sagax finansiella rapportering ingått i segmentet ”Sverige, övrigt”. Transaktionen medför ingen realiserad värdeförändring.

   
För ytterligare information, vänligen kontakta VD David Mindus på telefon 08 - 545 83 540.
 

Om AB Sagax
AB Sagax är ett fastighetsbolag med affärsidé att investera i kommersiella fastigheter främst inom segmentet lager och lätt industri. Sagax fastighetsinnehav uppgick den 30 juni 2019 till 2 931 000 kvadratmeter fördelat på 527 fastigheter. AB Sagax (publ) är noterat på Nasdaq Stockholm, Large Cap. Mer information finns på www.sagax.se.

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar