SAGAX UTÖKAR OBLIGATIONSLÅN 2021/2029

Report this content

AB Sagax (publ) har under sitt EMTN program emitterat obligationer om EUR 200 miljoner med förfall 2029. Obligationerna utgör del av obligationslån 2021/2029 (ISIN XS2342227837) som därmed uppgår till EUR 500 miljoner.

Obligationerna emitterades till kurs 101,024 procent vilket motsvarar en fast årlig yield om 0,86 procent.

Obligationslånet kommer att användas till bolagets löpande verksamhet.

För ytterligare information, vänligen kontakta VD David Mindus på telefon 08 - 545 83 540.

Om AB Sagax

AB Sagax är ett fastighetsbolag med affärsidé att investera i kommersiella fastigheter främst inom segmentet lager och lätt industri. Sagax fastighetsinnehav uppgick den 30 juni 2021 till 3 615 000 kvadratmeter fördelat på 693 fastigheter. AB Sagax (publ) är noterat på Nasdaq Stockholm, Large Cap. Mer information finns på www.sagax.se

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar