• news.cision.com/
  • Sagax/
  • SAGAX UTREDER FÖRUTSÄTTNINGARNA FÖR ATT GENOMFÖRA EN RIKTAD NYEMISSION AV STAMAKTIER AV SERIE D

SAGAX UTREDER FÖRUTSÄTTNINGARNA FÖR ATT GENOMFÖRA EN RIKTAD NYEMISSION AV STAMAKTIER AV SERIE D

Report this content

AB Sagax (publ) (”Sagax”) har uppdragit åt ABG Sundal Collier att utreda förutsättningarna för att genomföra en riktad kontant nyemission om upp till 5,9 miljoner stamaktier av serie D genom en så kallad accelererad book building-process. Genomförs nyemissionen skulle den komma att riktas till svenska och internationella institutionella investerare och genomföras med stöd av bemyndigande från årsstämman 2019. Syftet med emissionen är att stärka Sagax kreditprofil samt att skapa ytterligare finansiell flexibilitet för fastighetsinvesteringar. Emissionen förväntas även bidra till ökad likviditet i aktien.

Den riktade nyemissionen förutsätter ett styrelsebeslut. Styrelsen kan välja att avbryta book building-processen och avstå från att genomföra den riktade nyemissionen.
 

För ytterligare information, vänligen kontakta VD David Mindus på telefon 08 - 545 83 540.

Om AB Sagax

AB Sagax är ett fastighetsbolag med affärsidé att investera i kommersiella fastigheter främst inom segmentet lager och lätt industri. Sagax fastighetsinnehav uppgick den 31 mars 2019 till 2 919 000 kvadratmeter fördelat på 530 fastigheter. AB Sagax (publ) är noterat på Nasdaq Stockholm, Large Cap. Mer information finns på www.sagax.se.  

Informationen är sådan som Sagax skall offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 9 maj 2019 kl. 17.31.

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar