SAGAX VALBEREDNING HAR UTSETTS

I enlighet med beslut på Sagax årsstämma 2017 har Sagax styrelseordförande tagit kontakt med de tre röstmässigt största aktieägarna per 30 september 2017 och en valberedning har därefter utsetts. I enlighet med årsstämmobeslutet skall den utgöra valberedning för tiden intill dess att ny valberedning utsetts enligt mandat från nästa årsstämma. 

Valberedningen har följande sammansättning:

Björn Alsén, som representant för David Mindus med bolag.

Erik Salén, som representant för familjen Salén med bolag.

Håkan Engstam, som representant för M2 Capital Management AB.

Staffan Salén, som styrelseordförande i AB Sagax.

Björn Alsén utsågs till valberedningens ordförande. Valberedningen och dess ordförande kan kontaktas via Sagax växel, telefonnummer 08-545 83 540. Sagax årsstämma 2018 äger rum den 7 maj 2018.

Om AB Sagax

AB Sagax är ett fastighetsbolag med affärsidé att investera i kommersiella fastigheter främst inom segmentet lager och lätt industri. Sagax fastighetsinnehav uppgick den 30 september 2017 till 2 409 000 kvadratmeter fördelat på 477 fastigheter. AB Sagax (publ) är noterat på Nasdaq Stockholm, Large Cap. Mer information finns på www.sagax.se.

Om oss

Sagax är ett fastighetsbolag som fokuserar på att förvärva, utveckla och förvalta fastigheter och fastighetsbolag. Vårt geografiska fokus ligger på Stockholmsregionen och den fastighetskategori vi prioriterar är lager och lätt industri.

Prenumerera

Dokument & länkar