Borgmästarskolan i Luleå tilldelas Pelle Svanslös-stipendium 2019

Report this content

Den 12 oktober, på författaren Gösta Knutssons födelsedag, delades Pelle Svanslös Våga Vara Snäll-stipendium ut på stadsbiblioteket i Uppsala. Mottagaren var Borgmästarskolan i Luleå.
– De har på ett fint och pedagogiskt sätt arbetat med värdegrunden om alla likas värde och likabehandling genom att levandegöra historierna om Pelle Svanslös, säger Mats Fromme, vd för Sagogränd som förvaltar rättigheterna för Pelle Svanslös.

Stipendiet uppmärksammar Pelle Svanslös grundvärderingar om alla människors lika värde och delas ut till personer eller organisationer som på olika sätt jobbat med frågan gentemot barn. Stipendiet består av ett prisbasbelopp, i år 46 500 kronor, vilket delades ut av Mark Levengood och Erna Knutsson.

Borgmästarskolan är en lågstadieskola med cirka 140 elever från förskoleklass till årskurs 3. I arbetet med Pelle har eleverna kopplat böckerna till egna erfarenheter och åsikter. Här har barnen även analyserat de olika karaktärerna – är de snälla, retsamma, avundsjuka och de vågar säga sina åsikter samt respektera allas kika värde.  Skolans värdegrunds- och likabehandlingsarbete innebär även att främja likabehandling, förebygga och utreda om någon blir utsatt för diskriminering eller en kränkande behandling.

– Jag blev glatt överraskad och väldigt glad över att vi blev tilldelade stipendiet och det känns såklart mycket roligt och hedrande. När vi arbetar med de olika karaktärerna runt Pelle Svanslös blir de levande och mycket konkreta för eleverna att arbeta med. Jag ser att eleverna utifrån sin egna förmåga har utvecklat en större förståelse för varandras olikheter och hur de kan vara en bra kompis, säger Susanne Björkskog Pesämaa, lärare vid Borgmästarskolan.

Antalet inkomna stipendieansökningar har slagit rekord 2019.
– Vi ser en dubblering av inkomna ansökningar i år jämfört med i fjol. Det är glädjande att allt fler får upp ögonen för stipendiet, och framför allt fantastiskt att läsa om alla fina insatser som görs runt om i landet, säger Mats Fromme.

Juryns motivering
Stipendiaten har på ett kreativt och professionellt sätt förstått att använda historierna om Pelle Svanslös i sitt värdegrund- och likabehandlingsarbete. Att levandegöra och dra paralleller till vardagen har gjort att eleverna enklare förstått budskapet om allas lika värde, vilket har lett till ett tryggare och mer tillåtande klimat i skolan. Arbetet har även utvecklat elevernas läs- och skrivförmåga.
2019 års Pelle Svanslös Våga Vara Snäll-stipendium tilldelas därför Borgmästarskolan i Luleå genom Susanne Björkskog Pesämaa.

Fakta Våga Vara Snäll-stipendiet
Pelle Svanslös är så mycket mer än bara en lustig figur: hans grundvärderingar om alla människors lika värde har sedan debuten 1939 varit en genomgående röd tråd i Gösta Knutssons berättelser om honom och hans kamrater. Utifrån detta instiftades Våga Vara Snäll-stipendiet år 2014 av Sagogränd AB, som kontrollerar rättigheterna för Pelle Svanslös. Stipendiet är på ett prisbasbelopp och delas ut till personer, grupper eller organisationer som på olika sätt har arbetat med att utveckla barns förståelse för allas lika värde. För mer information: www.pellesvanslos.se/stipendiet.

Kontaktuppgifter stipendiat
Susanne Björkskog Pesämaa, 070-6093349, susanne.bjorkskog.pesamaa@skol.lulea.se

Kontaktuppgift Våga Vara Snäll-stipendiet och Sagogränd AB

Mats Fromme
vd Sagogränd AB
mats.fromme@sagogrand.se
1939 kom den första boken om Pelle Svanslös ut, skriven av Gösta Knutsson. Än idag är Pelle Svanslös en aktuell och relevant barnboksfigur som har ett viktigt budskap om snällhet, civilkurage och allas lika värde – och att våga vara snäll! Sagogränd AB förvaltar rättigheterna till Pelle Svanslös.

Taggar:

Prenumerera

Media

Media