• news.cision.com/
  • Sagogränd/
  • Sveriges kanske finaste stipendium – Pelle Svanslös Våga Vara Snäll-stipendium för 2021 har tilldelats: Haganässkolan

Sveriges kanske finaste stipendium – Pelle Svanslös Våga Vara Snäll-stipendium för 2021 har tilldelats: Haganässkolan

Report this content

Pelle Svanslös Våga Vara Snäll-stipendium har tilldelats Haganässkolan i Åstorp, Skåne.

Som många vet är det Sveriges kanske finaste stipendium – lika fint som strömming, som Pelle själv skulle sagt. Under tre års tid har Pelle Svanslös funnits med i lärandet och bidragit till barnens förståelse för allas lika värde.
– Vi känner ren och skär tacksamhet, det här betyder mycket för både lärare och elever, säger läraren Ida Prisell som tog emot stipendiet.

I dag är det ingen vanlig dag – 12 oktober är framlidne författaren Gösta Knutssons födelsedag och precis som tidigare år tillkännages vem som har tilldelats Våga Vara Snäll-stipendiet den här dagen. Som alla vet är Pelle Svanslös hela Uppsalas favoritkatt och platsen för utdelningen av stipendiet är vanligtvis i Uppsala, men på grund av covid-19 arrangeras det digitalt även i år.

Stipendiet är på ett prisbasbelopp och för 2021 handlar det om 47 600 kr.
– Det har varit svårt att ta in det här glada beskedet ända sedan vi fick samtalet. Det är både lycka och mållöshet på samma gång. Det känns verkligen speciellt att vi uppmärksammas eftersom skolan ligger i ett område där man får jobba med värdegrunderna på ett djupare sätt, säger Ida som är grundskolelärare och mentor i årskurs 2.

”Det ger genomslagskraft”
Haganässkolan är ett segregerat skolområde i Åstorp kommun där 90 procent av skolans elever har ett annat modersmål än svenska och det talas 30 olika språk på skolan. Ida är utsedd förstelärare med fokus på det språkutvecklande arbetssättet och var den som ansökte om stipendiet.
– Pelle Svanslös har betytt väldigt mycket för oss och barnen genom hans fina värdegrunder. Tack vare mötet med Pelle så blir det en bra port in i det svenska språket. I min årskurs 2 talas det till exempel 14 olika modersmål och det medföra vissa utmaningar eftersom olika kulturer har olika synsätt på saker. Nu är många av dem både födda och uppväxta i Sverige men behöver ändå integreras i det svenska samhället, säger Ida.

Vissa skolveckor har undervisningens material enbart varit från Pelle och hans synsätt på hur man ska vara en god kompis. Ida har själv jobbat med Pelle i tre års tid och sammantaget har omkring 300 elever fått möta Pelle i undervisningen, anpassat efter barnens ålder och mognad.
– Det ger sådan genomslagskraft när vi är så många. Och barnen får en igenkänning när de går runt i skolan och ser Pelles tassar och kopplar det till klassrumsregler, det blir en gemensam grund för barnen att prata om deras vardag. Det kan också vara till hjälp i en konflikthantering när vi påminner om hur det är att våga vara snäll och barnen kopplar det till Pelle och Måns, säger hon.

Barnen får rätt redskap
På Haganässkolan har man implementerat det kooperativa arbetssättet och lagt grunder kring att utveckla den sociala förmågan och att vara beroende av varandra för att nå målet.
– Det går så väl hand i hand med Pelle – hur man lär sig från grunden att vara snäll och ge barnen rätt redskap redan i början av livet. Att vi jobbar med Pelle blir så konkret för eleverna. När jag lämnar dem på våren i trean så brukar jag stanna upp och tänka på att vi minsann kommit en bra bit. Jag har aldrig gett upp eftersom jag ser vilken stor betydelse ett värdegrundsarbete som detta har, men det krävs engagemang och samarbete, säger Ida.

För stipendiepengarna planerar Ida och kollegorna att investera för barnens bästa.
– Skolor har generellt inte hur mycket medel som helst, så därför vill vi planera stipendiepengarna väl. Om vi bygger upp en bank med material om Pelle så genererar det ända ut till eleverna. Det är eleverna som ska ta del av det, säger hon.

– En kollega kläckte häromdagen idén att barnen borde få med sig en Pellebok hem. Det skulle föra det svenska kulturarvet vidare och kanske för vi arvet vidare med Pelle också. Det blir en röd tråd med högläsning med sitt barn och värdegrundsarbetet fortsätter i hemmet, tillägger Ida.

Massor av berättelser
Varje år översköljs Sagogränd, som förvaltar rättigheterna för Pelle Svanslös, av berättelser från hela landet om hur Pelle Svanslös involveras i barns utveckling på olika sätt.
– Det är alltid en lika hjärtevärmande läsning att ta del av insatserna som görs. Det som direkt slår en är hur Haganässkolan metodiskt arbetat för att nå fram till barnen och bevisat vilken kraft Pelles goda gärningar har och hur han når ut till barnen med sitt budskap, oavsett bakgrund eller förutsättningar, säger Mats Fromme, vd på Sagogränd.

Juryns motivering:
Stipendiaten har utifrån Pelles arbetsmaterial, värdegrund och mottot ”Våga Vara Snäll” på ett imponerande och konsekvent sätt arbetat med att stärka sina elevers medmänsklighet, empati, civilkurage och inte minst snällhet. Det mycket genomtänkta pedagogiska arbetet har lett till att hundratals av skolans barn under de senaste tre åren har fått en tydligare förståelse för allas lika värde och en starkare vi-känsla och dessutom bidragit till ett tydligare gemensamt värdegrundstänk bland pedagogerna. Stipendiet kommer ge ytterligare förutsättningar för att fortsätta och utveckla arbetet in i framtiden.

2021 års Pelle Svanslös Våga Vara Snällstipendium tilldelas genom läraren Ida Prisell, Haganässkolan i Åstorp!

Kontaktuppgifter stipendiat:
Ida Prisell, lärare Haganässkolan, 073-598 20 72, ida.prisell@edu.astorp.se

Kontaktuppgift Våga Vara Snäll-stipendiet och Sagogränd AB:
Mats Fromme, vd Sagogränd AB, 0707-97 97 97, mats.fromme@sagogrand.se

Taggar: