Peritum samlar sitt elsäkerhetsarbete i Säker Energimiljö

Report this content


Peritumgruppen har sedan 2002 arbetat med elsäkerhetsfrågor. Nu är tiden mogen för att slå samman alla delar inom området och etablera ett varumärke som tydligt signalerar vilket mål verksamheten har idag – Säker Energimiljö. Bland kunderna finns bland andra Eon, Vattenfall, Enercon, Fortum och One Nordic.

Verksamheten leds av Tomas Winter, civilingenjör i elektroteknik och under sju år ansvarig för elsäkerhetsarbetet på Ringhals. Tomas har även haft en central roll som koordinator för Vattenfalls elsäkerhetsarbete i Sverige.

–Vad som skiljer oss från andra företag i branschen är att vi tar ett större grepp på frågorna. För att få till stånd bestående förändringar i företaget måste vise på helheten. Inte minst hur villkoren ser ut för den enskilde medarbetaren.

Vill samla branschen
Vid sidan av uppdragen vill Säker Energimiljö driva frågor. Vi strävar efter att tillsammans med företagens egna experter skapa praxis för hur olika typer av säkerhetsfrågor ska hanteras.

– När förutsättningarna för energibranschen förändras i snabb takt, måste säkerhetsarbetet också göra det. Energibranschen kan inte passivt vänta på nya lagar och föreskrifter. Det är bara vi själva som kan lösa de verkliga problemen, förklarar Tomas Winter.

Utvecklingsarbetet kommer att genomföras enligt Open Source-modellen, inspirerad av IT-branschens gemensamma ansträngningar för att utveckla exempelvis Android, Java och Linux. Den övergripande tanken är att både leverantörer, kunder och slutanvändare gynnas av att alla inblandade tillsammans hjälps åt att flytta fram positionerna. De slutsatser och resultat liksom olika arbetsgrupper kommer fram till, blir därför tillgängliga för alla intresserade.

Kontakt:
Tomas Winter
Ansvarig, Säker Energimiljö
tomas.winter@peritum.se
010-333 38 21
 

SÄKER ENERGIMILJÖ arbetar för att skapa säkra, effektiva arbetsplatser i energibranschen. I samarbete med branschens aktörer samlar vi kunskap och utvecklar tjänster som skapar handlingskraft och trygghet. Tillsammans driver vi utvecklingen framåt och gör skillnad.
En del av Peritum AB. 

Taggar:

Prenumerera

Media

Media

Citat

– När förutsättningarna för energibranschen förändras i snabb takt, måste säkerhetsarbetet också göra det. Energibranschen kan inte passivt vänta på nya lagar och föreskrifter. Det är bara vi själva som kan lösa de verkliga problemen.
Tomas Winter, ansvarig Säker Energimiljö