Relevant brandskyddsutbildning för ALLA regionanställda

Report this content

Många regioner står inför ett dilemma när de ska utbilda medarbetarna i brandsäkerhet. Ju mer en brandskyddsutbildning skräddarsys för att passa den stora gruppen vårdanställda, desto större ointresse möts den av bland scenarbetarna på länsteatern och länstrafikens kundtjänstpersonal.

Sett till antalet anställda dominerar sjukvården, men regionerna har också stora skaror medarbetare på kontor, kulturinstitutioner och skolor – alltså miljöer där de vid en brand inte behöver ta hänsyn till syrgastuber och sängliggande patienter.

Detta är bakgrunden till att Säker Vårdmiljö har tagit fram en digital utbildning som ska komplettera den befintliga, vårdanpassade brandskyddsutbildningen. Dessa båda webbutbildningar ingår nu i ett större brandskyddskoncept som idag omfattar mer än hälften av landets regionanställda.

Regionerna kan nu välja version efter de enskilda förvaltningarnas verksamhet. Grunderna i utbildningarna är de samma: medarbetaren får lära sig att förstå, agera och förebygga brand. Den största skiljelinjen går vid vad som är rätt agerande vid en utrymning. Exempelvis ska en kontorsanställd ska ta sig till återsamlingsplatsen, med dit ska en sängliggande patient definitivt inte rullas i väg till.

– Det känns bra att vi med detta kan bidra till att höja den grundläggande kompetensnivån inom brandskydd för samtliga anställda i regionerna, säger Patrik Hammar, produktansvarig på Säker Vårdmiljö. Målgruppen har breddats och vår tjänst har blivit relevant för många fler.

Utbildningen Grundläggande brandskyddsutbildning – allmänversion är inte begränsad till regionernas verksamhet, utan är relevant för alla arbetsplatser som inte har speciella hänsyn att ta vid brand.

För att se demo, anmäl dig här 

Trailer för Grundläggande brandskyddsutbildning - allmänversion

KONTAKT:
Patrik Hammar, produktansvarig
patrik.hammar@peritum.se
010-333 38 21

SÄKER VÅRDMILJÖ arbetar för ett säkrare Vårdsverige. Vi samlar kunskap och erfarenheter från svenska regioner och utvecklar tjänster som skapar handlingskraft och trygghet. Tillsammans driver vi utvecklingen framåt och gör skillnad.
En del av Peritum AB.

Taggar:

Prenumerera

Media

Media

Citat

Det känns bra att vi med detta kan bidra till att höja den grundläggande kompetensnivån inom brandskydd för samtliga anställda i regionerna
Patrik Hammar, Produktansvarig på Säker Vårdmiljö