Så tog Region Skåne kontroll över sitt brandskydd

Report this content

Regionernas säkerhetsexperter är överens om hur brandskyddet borde fungera. Man vill ha medarbetare som kan agera rätt och inte är rädda för att själva släcka en mindre brand om så behövs. Flertalet regioner är långt ifrån att leva upp till denna vision, men i Region Skåne anser man sig vara på god väg. 

– Inom Folktandvården var det tidigare upp till ledningen för var och en av de 70 klinikerna att se till att brandskyddsarbetet fungerade. Det är inte rimligt, konstaterar Gustaf Persson, enhetschef för inköp och säkerhet på Folktandvården Skåne.

I underlaget som ledde fram till den senaste upphandlingen av brandskyddsutbildning (2019) valde man att utmana marknaden. Där efterfrågades en leverantör som aktivt skulle kunna bidra till att utveckla regionens brandskyddsarbete och samtidigt ta hand om alla praktiska delar. Ett uttalat syfte var att avlasta de egna säkerhetsexperterna från rutinmässig administration.

Nytt upplägg för utbildning
Schemalagd utbildning på dagtid passar dåligt in i en verksamhet med hög personalomsättning och där många jobbar natt. I det nya arbetssättet ingår en helt ny utbildningsmodell där alla delar är fokuserade på att få medarbetaren att själv agera vid en brandsituation. 
Inbjudan, genomförande och uppföljning ingår i tjänsten

–  Schemaproblematiken är borta. I och med att medarbetarna nu kan genomföra utbildningen när de själva har tid, kan vi nå nattpersonal, vikarier och nyanställda på ett helt annat sätt än tidigare, förklarar säkerhetssamordnare Ingela Thunström.

Högt deltagande, trots covid
Även för covid-perioden uppvisar Region Skåne deltagarsiffror som är påfallande höga. Under den senaste 12-månadersperioden (fram till september 2021) har drygt hälften av Region Skånes 36 000 anställda genomfört den grundläggande brandskyddsutbildningen. Drygt 4 000 har genomfört en praktisk släckövning, vilket är mer än hälften av antalet deltagare under ett "normalår".

Samtidigt har intresset för brandskyddsfrågor ökat. Allt oftare kommer nu frågor som handlar om utrymningsvägar och annat.

–  Jag tolkar det som ett tecken på att medarbetarna nu är mer engagerade i frågorna och att brandsäkerheten har ökat generellt, säger Ingela Thunström.

KONTAKT:
Patrik Hammar, produktansvarig
patrik.hammar@peritum.se
010-333 38 21

SÄKER VÅRDMILJÖ arbetar för ett säkrare Vårdsverige. Vi samlar kunskap och erfarenheter från svenska regioner och utvecklar tjänster som skapar handlingskraft och trygghet. Tillsammans driver vi utvecklingen framåt och gör skillnad.
En del av Peritum AB.

Taggar: