Säkerhetspolisen arrangerar presseminarier i Göteborg, Umeå och Malmö

- Ett lokalt brott, som ett spionage i Luleå, är ett nationellt brott, ett brott mot Sverige.
Orden kommer från Daniel Stenling, enhetschef för Säkerhetspolisens Umeåkontor, under ett välbesökt presseminarium i Umeå, strax före midsommar.
 

-  Detta är ett led i den öppenhet vi har. Oavsett var i landet man bor ska man som medborgare känna till Säkerhetspolisens uppdrag, säger Mark Vadasz, kommunikationschef vid Säkerhetspolisen, som var med och arrangerade seminariet.
  Daniel Stenling berättade i sitt anförande att enhet norr arbetar medvetet och regelbundet för att förbättra och skapa relationer på det lokala planet.
- Vi träffar ofta representanter från andra myndigheter eller från kommuner i vår region och beskriver då vårt uppdrag. Vi skapar ett naturligt förtroende och ser att fler tips kommer in, som ett resultat av denna samverkan. Det underlättar vårt dagliga arbete.
  Ett syfte med seminariet var att påminna och påpeka för allmänheten - via de inbjudna regionala medierna - att Säkerhetspolisens uppdrag är nationellt.
  De samlade norrländska medierna fick, förutom kunskap om Säkerhetspolisens arbete i regionen, lyssna till Johan Sjöö, biträdande säkerhetspolischef. Johan Sjöö gav en samlad bild av den utveckling som Säkerhetspolisen har haft de senaste tio åren: med en satsning på större öppenhet och ett gediget samarbete med närliggande myndigheter, till exempel Rikskriminalpolisen, Europol och FRA.
- Våra brott anmäls oftast inte, vi måste själva hitta dem, därför har vi en stor underrättelseverksamhet, förklarade han.
  Avslutningsvis bjöd chefsanalytiker för kontraspionage, Wilhelm Unge, på ett djuplodande föredrag om det arbete som bedrivs för att förhindra spionage. Journalisterna på plats fick veta hur spionage kan gå till och hur hotbilden ser ut. Vidare berättade Wilhelm Unge vad som görs för att minska utflödet av information om sådant som berör rikets säkerhet. Som exempel nämnde han preventiva kontakter och ett ständigt pågående underrättelsearbete.
  Säkerhetspolisens kommunikationsenhet arrangerade ett liknande presseminarium i Göteborg i mitten av april. Den avslutande delen höll då Jonathan Peste i, chefsanalytiker för kontraterror, och Stefan Lindvall, enhetschef i Göteborg, stod för det lokala perspektivet.
  I september blir det skånemediernas tur att bjudas in till ett motsvarande arrangemang i Malmö.
- Vi vill förklara och förmedla kännedom om vårt uppdrag genom dialog och fördjupad kunskap, summerar Mark Vadasz, kommunikationschef vid Säkerhetspolisen.

Om oss

Säkerhetspolisen skyddar Sveriges demokratiska system, medborgarnas fri- och rättigheter och den nationella säkerheten. Det gör vi genom att förebygga och avslöja brott mot rikets säkerhet, bekämpa terrorism och skydda den centrala statsledningen.Säkerhetspolisens verksamhet kan i huvudsak delas in i fem områden: • Kontraspionage innebär att förebygga och avslöja spioneri och annan olovlig underrättelseverksamhet som riktar sig mot Sverige och svenska intressen utomlands samt mot utländska intressen i landet, vilket även inkluderar flyktingspionage. • Kontraterrorism innebär att förebygga och avslöja terrorism som riktas mot Sverige eller utländska intressen i landet, terroristhandlingar i andra länder, förekomsten av internationella terroristnätverks förgreningar i Sverige samt stöd och finansiering av terroristverksamhet. • Författningsskydd innebär att förebygga och avslöja verksamhet som med våld, hot eller tvång avser att förändra Sveriges demokratiska statskick. Verksamheten syftar till att motverka otillåten påverkan mot det politiska beslutsfattandet, verkställandet av politiska beslut och den fria debatten. • Säkerhetsskydd handlar om rådgivning till och tillsyn av myndigheter och vissa företag i syfte att skydda verksamheter som har betydelse för rikets säkerhet och för att förebygga terrorism. Det innebär också att genomföra registerkontroller efter begäran från berörda myndigheter. • Personskydd handlar om bevaknings- och säkerhetsarbete för den centrala statsledningen, kungafamiljen, främmande stats beskickningsmedlemmar samt vid statsbesök och liknande händelser. Vi arbetar också med att förhindra spridning, anskaffning och produktion av massförstörelsevapen. Arbetet går främst ut på att förhindra att kunskaper, produkter, ämnen eller mikroorganismer förs från eller via Sverige till aktörer som har ambitioner att anskaffa eller vidareutveckla massförstörelsevapen eller dess bärare. Arbetet sker i nära samverkan med andra myndigheter. Säkerhetspolisen fungerar dessutom som stöd för andra polismyndigheter inom vissa områden. Bombdatacenter arbetar med att hämta in, analysera och delge information om bombrelaterade händelser till andra brottsbekämpande myndigheter. Vi tillhandahåller också teknik för hemlig avlyssning av elektronisk kommunikation och hemlig övervakning av elektronisk kommunikation samt har ett medietekniskt laboratorium som bistår med alla former av mediebearbetning.

Citat

Ett lokalt brott, som ett spionage i Luleå, är ett nationellt brott, ett brott mot Sverige.
Daniel Stenling, enhetschef för Säkerhetspolisens Umeåkontor.
Detta är ett led i den öppenhet vi har. Oavsett var i landet man bor ska man som medborgare känna till Säkerhetspolisens uppdrag.
Mark Vadasz, kommunikationschef vid Säkerhetspolisen.