Säkerhetspolisen arrangerar presseminarier i Göteborg, Umeå och Malmö

- Ett lokalt brott, som ett spionage i Luleå, är ett nationellt brott, ett brott mot Sverige.
Orden kommer från Daniel Stenling, enhetschef för Säkerhetspolisens Umeåkontor, under ett välbesökt presseminarium i Umeå, strax före midsommar.
 

-  Detta är ett led i den öppenhet vi har. Oavsett var i landet man bor ska man som medborgare känna till Säkerhetspolisens uppdrag, säger Mark Vadasz, kommunikationschef vid Säkerhetspolisen, som var med och arrangerade seminariet.
  Daniel Stenling berättade i sitt anförande att enhet norr arbetar medvetet och regelbundet för att förbättra och skapa relationer på det lokala planet.
- Vi träffar ofta representanter från andra myndigheter eller från kommuner i vår region och beskriver då vårt uppdrag. Vi skapar ett naturligt förtroende och ser att fler tips kommer in, som ett resultat av denna samverkan. Det underlättar vårt dagliga arbete.
  Ett syfte med seminariet var att påminna och påpeka för allmänheten - via de inbjudna regionala medierna - att Säkerhetspolisens uppdrag är nationellt.
  De samlade norrländska medierna fick, förutom kunskap om Säkerhetspolisens arbete i regionen, lyssna till Johan Sjöö, biträdande säkerhetspolischef. Johan Sjöö gav en samlad bild av den utveckling som Säkerhetspolisen har haft de senaste tio åren: med en satsning på större öppenhet och ett gediget samarbete med närliggande myndigheter, till exempel Rikskriminalpolisen, Europol och FRA.
- Våra brott anmäls oftast inte, vi måste själva hitta dem, därför har vi en stor underrättelseverksamhet, förklarade han.
  Avslutningsvis bjöd chefsanalytiker för kontraspionage, Wilhelm Unge, på ett djuplodande föredrag om det arbete som bedrivs för att förhindra spionage. Journalisterna på plats fick veta hur spionage kan gå till och hur hotbilden ser ut. Vidare berättade Wilhelm Unge vad som görs för att minska utflödet av information om sådant som berör rikets säkerhet. Som exempel nämnde han preventiva kontakter och ett ständigt pågående underrättelsearbete.
  Säkerhetspolisens kommunikationsenhet arrangerade ett liknande presseminarium i Göteborg i mitten av april. Den avslutande delen höll då Jonathan Peste i, chefsanalytiker för kontraterror, och Stefan Lindvall, enhetschef i Göteborg, stod för det lokala perspektivet.
  I september blir det skånemediernas tur att bjudas in till ett motsvarande arrangemang i Malmö.
- Vi vill förklara och förmedla kännedom om vårt uppdrag genom dialog och fördjupad kunskap, summerar Mark Vadasz, kommunikationschef vid Säkerhetspolisen.

Citat

Ett lokalt brott, som ett spionage i Luleå, är ett nationellt brott, ett brott mot Sverige.
Daniel Stenling, enhetschef för Säkerhetspolisens Umeåkontor.
Detta är ett led i den öppenhet vi har. Oavsett var i landet man bor ska man som medborgare känna till Säkerhetspolisens uppdrag.
Mark Vadasz, kommunikationschef vid Säkerhetspolisen.