SalusAnsvarpriset 2002 - Nordens näst största medicinpris

Report this content

SalusAnsvarpriset 2002 - Nordens näst största medicinpris 1 (2) Förhandsinformation Pristagare Fredagen den 22 november klockan 08.00 offentliggörs namnet på årets mottagare av SalusAnsvarpriset. Pristagaren kommer att presenteras och finnas på plats i SalusAnsvars lokaler i Frihamnen i Stockholm, Tullvaktsvägen 11, från och med klockan 09.15. Prisutdelning Den officiella prisutdelningen äger rum samma dag klockan 17.15 i Läkaresällskapets lokaler i Stockholm. Årets pris delas ut av Amelia Adamo. Prissumman är 1 miljon kronor. För frågor och bokning av intervjuer kontakta: Jonas Burvall, pressansvarig 08-55 54 50 61, 0709-11 60 61 jonas.burvall@salusansvar.se Ytterligare information om priset finns på: www.salusansvarpriset.com Med en prissumma på 1 miljon kronor är SalusAnsvarpriset Nordens största medicinpris efter Nobelpriset. Priset belönar en "synnerligen framstående vetenskaplig prestation" och kan ges till en eller flera nordiska medicinska forskare. Forskningen skall beröra medicinska problem som direkt påverkar människors vardag. Avsikten med priset är att stimulera fortsatt forskning. SalusAnsvarpriset 2002 - Nordens näst största medicinpris 2 (2) Nordiskt pris SalusAnsvarpriset, som efter Nobelpriset är det största nordiska medicinpriset, ska belöna en "synnerligen framstående vetenskaplig prestation" och kan ges till en eller flera nordiska medicinska forskare. Forskningen skall beröra medicinska problem som direkt påverkar människors vardag. Avsikten med priset är att främja och stimulera fortsatt forskning. Årets inriktning är: "Diagnostik och behandling av tumörsjukdomar" Pris, prissumma och prisutdelning Prissumman är 1 miljon kronor. Prisutdelning sker fredagen den 22 november klockan 17.15 i Läkaresällskapets lokaler, Klara Östra Kyrkogata 10 i Stockholm. Årets pris delas ut av Amelia Adamo. Pristagaren erhåller även en glasskulptur formgiven av Bertil Vallien. Pristagaren utses genom ett omfattande nomineringsförfarande Nordens 16 medicinska fakulteter inbjuds att lämna förslag på meriterade forskare inom aktuellt forskningsområde. Förslagen utvärderas därefter av en nomineringskommitté. Denna kommitté lämnar sedan sitt förslag till styrelsen som utser pristagaren. I styrelsen ingår professor Em Ulf Nilsonne (ordf), professor Göran Koch, Tandläkarhögskolan i Jönköping, professor Lars Rydén, Karolinska Institutet, professor Olle Nilsson, Uppsala Universitet och Carl-Viggo Östlund, VD SalusAnsvar AB (publ). Tidigare pristagare Professor Lars Wallentin tilldelades SalusAnsvarpriset 1998 för hans forskning som lett till förbättrade behandlingsformer för hjärtpatienter. SalusAnsvarpriset 1999 tilldelades professor Björn Rydevik för dennes framstående insatser inom ämnesområdet ryggsjukdomar. År 2000 tilldelades professor Jörgen Engel SalusAnsvarpriset för sin forskning om alkoholberoende. Prisdonator SalusAnsvar stiftelse för medicinsk forskning har sitt ursprung i Salus fond för medicinsk forskning som tillkom 1979 vid dåvarande Salus 50- årsjubileum. I samband med att Salus 1996 skulle noteras vid Stockholms fondbörs tog Salus Holding AB initiativ till att bilda en stiftelse för medicinsk forskning genom att ej nyttjade teckningsrätter överfördes till stiftelsen. Stiftelsen tillfördes ett kapital motsvarande 15 miljoner kronor. Stiftelsens ändamål Är att främja medicinsk forskning inom områden där sjukdomen medför långvarigt nedsatt arbetsförmåga, såsom hjärt- och kärlsjukdomar, ryggsjukdomar, klinisk psykiatri samt odontologi. Ändamålet skall främjas på det sätt stiftelsens styrelse finner lämpligt. SalusAnsvar AB SalusAnsvar AB bidrar till stiftelsen genom att svara för informationsinsatser och administration. SalusAnsvar är en börsnoterad finansiell koncern vars affärsidé är att förstärka organisationers konkurrenskraft genom att erbjudas försäkrings- och banktjänster som skapar ett mervärde för deras medlemmar. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/11/20/20021120BIT00300/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/11/20/20021120BIT00300/wkr0002.pdf

Dokument & länkar