EP Access: SBB i norden - Yieldgap och substansrabatt två drivkrafter framöver

SBB rapporterar ett resultat i linje med våra förväntningar. Precis som för resten av fastighetsbranschen drabbas SBB av den kalla vintern med en något lägre överskottsgrad som följd. Bolaget har under kvartalet fokuserat på skuldsidan av balansräkningen vilket resulterat i nya finansiella mål om en belåningsgrad om max 60% samt en ränteteckningsgrad över 1,8x. Utöver de nya målen har man börjat lösa dyr mezzaninfinansiering i förtid vilket kommer leda till sjunkande finansieringskostnader. Sammanfattningsvis ser medelhög potential i aktien, drivet av minskad substansrabatt och ökat yield gap till en låg risk.

Läs den fullständiga analysen: https://epaccess.penser.se/analys/yieldgap-och-substansrabatt-tva-drivkrafter-framover/

Detta är ett pressmeddelande från Erik Penser Bankaktiebolag. Läs mer på www.penser.se

Prenumerera