Fitch uppgraderar SBB:s rating till ”BB+” samt sätter SBB på Rating Watch Positiv och förväntas att uppgradera ytterligare till Investment Grade

Report this content

Fitch konstaterar idag följande (på engelska):

According to Fitch Rating Watch Positive “reflects Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (“SBB” or the “Company”)’s plan to actively manage its portfolio so that its balance shifts more towards social infrastructure (elderly care homes, group housing and schools) and residential properties. When this is completed in the short-term, Fitch expects to further upgrade the IDR to ‘BBB-' and assign a Stable Outlook (and the hybrid rated two notches lower at 'BB').“

“We will use the proceeds from the hybrid mainly for redemption of existing secured indebtedness. Board and the management of SBB have strong intention to actively manage its portfolio so that the balance shifts more towards social infrastructure (elderly care homes, group housing and schools) and rent regulated residentials focusing on the target to achieve and maintain a BBB rating," says Ilija Batljan, CEO and Founder of SBB.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Ilija Batljan, VD och grundare av Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB, 070 518 39 67, ilija@sbbnorden.se

Denna information är sådan information som Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 8 april 2019 kl. 11:21 CET.

Om Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ)

SBB äger samhällsfastigheter i Norden samt hyreslägenheter på tillväxtorter i Sverige och har som grundidé att äga och förvalta långsiktigt. Genom bolagets stora samhällsengagemang kommer kommuner och andra intressenter att finna en långsiktig samarbetspartner i bolaget. SBB tilldelades pris som Årets fastighetsbolag vid Fastighetsgalan 2018. Bolagets B-aktie (symbol SBB B), D-aktie (symbol SBB D) och preferensaktie (symbol SBB PREF) handlas på Nasdaq First North Premier. Certified Adviser är Erik Penser Bank (kontakt: certifiedadviser@penser.se / 08-4638300). Mer information om bolaget finns på www.sbbnorden.se.

Prenumerera