Inbjudan till Samhällsbyggnadsbolagets kapitalmarknadsdag 2020

Report this content

Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (”SBB”) välkomnar professionella investerare, analytiker och media till en kapitalmarknadsdag torsdagen den 14 maj 2020 hos Stockholms handelskammare, Brunnsgatan 2 i Stockholm.

Kapitalmarknadsdagen inleds klockan 14:00. Presentationer kommer att hållas av SBB:s grundare och vd Ilija Batljan samt medlemmar i koncernledningen med fokus på bolagets strategi och målsättningar framåt.

Observera att datumet för kapitalmarknadsdagen har ändrats från tidigare kommunicerade 13 maj.

Anmälan till kapitalmarknadsdagen sker till cmd2020@sbbnorden.se.

För ytterligare information, vänligen kontakta: 

Adrian Westman, Head of Investor Relations, 073 509 0400, adrian.westman@sbbnorden.se

Om Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ)

SBB äger samhällsfastigheter i Norden samt hyreslägenheter på tillväxtorter i Sverige och har som grundidé att äga och förvalta långsiktigt. Genom bolagets stora samhällsengagemang kommer kommuner och andra intressenter att finna en långsiktig samarbetspartner i bolaget. SBB tilldelades pris som Årets fastighetsbolag vid Fastighetsgalan 2018. Bolagets B-aktie (symbol SBB B) och D-aktie (symbol SBB D) handlas på Nasdaq Stockholm, Large Cap. Bolagets preferensaktie (symbol SBB PREF) handlas på Nasdaq First North Premier Growth Market. Certified Adviser är Erik Penser Bank (kontakt: certifiedadviser@penser.se / 08-4638300). Mer information om bolaget finns på www.sbbnorden.se.

Prenumerera