Inbjudan till telefonkonferens och webcast i samband med Samhällsbyggnadsbolaget i Nordens delårsrapport januari-mars 2019

Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) (“SBB”) kommer att offentliggöra sin rapport för det första kvartalet 2019 den 29 april 2019 kl. 08:00 (CET). SBB:s vd Ilija Batljan presenterar resultatet samma dag kl. 10:00 (CET) via telefonkonferens och webcast.

Presentationen kommer att hållas på engelska och avslutas med en frågesession. Frågor kan ställas via telefon eller skriftligen via webcast-lösningen. Ingen förregistrering krävs.

Rapporten kommer att finnas tillgänglig här: http://sbbnorden.se/investor-relations/rapporter/

Länk till webcast: https://tv.streamfabriken.com/samhallsbyggnadsbolaget-q1-2019

För att delta via telefon vänligen ring in på följande telefonnummer.

SE: +46 8 566 42 703
UK: +44 3333 009 273
US: +1 833 526 8347

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Marika Dimming, IR och hållbarhetschef, 070 251 6689, marika@sbbnorden.se

Adrian Westman, Head of Investor Relations, 073 509 0400, adrian.westman@sbbnorden.se

Om Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ)

SBB äger samhällsfastigheter i Norden samt hyreslägenheter på tillväxtorter i Sverige och har som grundidé att äga och förvalta långsiktigt. Genom bolagets stora samhällsengagemang kommer kommuner och andra intressenter att finna en långsiktig samarbetspartner i bolaget. SBB tilldelades pris som Årets fastighetsbolag vid Fastighetsgalan 2018. Bolagets B-aktie (symbol SBB B), D-aktie (symbol SBB D) och preferensaktie (symbol SBB PREF) handlas på Nasdaq First North Premier. Certified Adviser är Erik Penser Bank (kontakt: certifiedadviser@penser.se / 08-4638300). Mer information om bolaget finns på www.sbbnorden.se.

Prenumerera