Nyfosa har meddelat att finansieringsvillkoret avseende Samhällsbyggnadsbolaget i Norden ABs försäljning för 4,9 mdkr till Nyfosa är uppfyllt

Report this content

Som tidigare meddelats tecknade Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) (”SBB”) den 10 juni 2020 avtal om försäljning av kontorsfastigheter till ett värde om 4,9 mdkr till Nyfosa AB (”Nyfosa”).

Transaktionen är villkorad av finansiering samt av Konkurrensverkets godkännande. Nyfosa har idag meddelat att finansiering nu har tillgodosetts genom upptagande av nya banklån och därmed är finansieringsvillkoret uppfyllt. Ett positivt konkurrensgodkännande väntas under juli månad.

Frånträde planeras ske snarast möjligt efter konkurrensgodkännande och senast den 17 augusti 2020.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Ilija Batljan, VD och grundare av Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB, ilija@sbbnorden.se

Om Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ)

SBB äger samhällsfastigheter i Norden samt hyreslägenheter på tillväxtorter i Sverige och har som grundidé att äga och förvalta långsiktigt. Genom bolagets stora samhällsengagemang kommer kommuner och andra intressenter att finna en långsiktig samarbetspartner i bolaget. SBB tilldelades pris som Årets fastighetsbolag vid Fastighetsgalan 2018. Bolagets B-aktie (symbol SBB B) och D-aktie (symbol SBB D) handlas på Nasdaq Stockholm, Large Cap. Bolagets preferensaktie (symbol SBB PREF) handlas på Nasdaq First North Premier Growth Market. Certified Adviser är Erik Penser Bank (kontakt: certifiedadviser@penser.se / 08-4638300). Mer information om bolaget finns på www.sbbnorden.se.

Prenumerera