Penser Access: Samhällsbyggnadsbolaget i Norden - Investment Grade ett troligt betyg till våren

SBB avslutar 2018 starkt, hyresintäkterna uppgick till 1 680 mkr för 2018, i linje med våra och marknadens estimat. Driftsöverskottet uppgick till 1 071 mkr. Under kvartalet har samhällsfastigheter till ett värde av 289 mkr förvärvats. I bostadsbeståndet har stora affärer gjorts, i slutet av december förvärvades 1 363 lägenheter till ett värde av 1 305 mkr, detta bestånd har SBB möjlighet att renovera och successivt höja hyresvärdet i. Under året har engångsposter om 205 mkr tagits. Dessa kostnader är relaterade till den omfattande refinansiering som SBB genomfört vilket lett till att snitträntan nu uppgår till 249 baspunkter mot 330 vid årsskiftet 17/718. Genom bl.a. emission hav D-akter har det egna kapitalet stärkts, belåningsgraden har sjunkit till 53% från 58% vid årsskiftet 17/18. Med anledning av den kraftiga NAV-tillväxten i bolaget ser vi ett motiverat värde i spannet 12,3-13,3 vilket gör att vi ser medelhög potential i akten till låg risk.

Läs den fullständiga analysen: https://links.penser.se/f/a/sbb_20190221.pdf

Detta är ett pressmeddelande från Erik Penser Bank. Läs mer på www.penser.se

Prenumerera