Penser Access: SBB - 8 500 mkr i kassan redo att användas

Report this content

SBB rapporterade hyresintäkter på 507 mkr i kvartalet och ett förvaltningsresultat på 254 mkr. Bägge dessa siffror var i linje med våra estimat. Fokus har under kvartalet legat på kapitalmarknadsaktiviteter då bolaget genomfört ett listbyte till börsens huvudlista samt fortsatt återköpa obligationer. Efter kvartalets utgång har två affärer genomförts, en där man köpte bostadsfastigheter från Amasten till ett värde av 1 500 mkr och en samhällsfastighetsportfölj till ett värde av 320 mkr. Vi bedömer att bolaget kommer börja använda sin kassa på ca 8 mdkr vilket gör att vi justerar upp våra estimat för 2020e med ca 8% för hyresintäkterna och med 12% för förvaltningsresultatet. Detta gör att vi även justerar upp vårt motiverade värde till 27,5-28,5 kr vilket ger en medelhög potential för aktien till en låg risk.

 

Läs den fullständiga analysen: https://links.penser.se/f/a/sbb_20191030.pdf

Detta är ett pressmeddelande från Erik Penser Bank. Läs mer på www.penser.se

Prenumerera